Inschrijvingen - Financieel

Alternatieve leercontext (ALC)
In dit artikel bundelen we alle stukjes informatie gerelateerd aan Alternatieve leercontext (ALC). Hoewel ALC in de praktijk voor groepsmusiceren wordt gebr...
Di, 14 Jun, 2022 om 9:57 AM
Begindatum van een inschrijving aanpassen
Als je een leerling inschrijft, dan wordt die datum waarop je de inschrijving toevoegt genoteerd als inschrijvingsdatum. (Voor Discimus is er per domein sl...
Do, 19 Aug, 2021 om 3:02 PM
Betaling/terugbetaling inbrengen
Op de leerlingenfiche, tabblad financieel kun je een betaling inbrengen voor de leefeenheid waartoe de leerling behoort. Een nieuwe betaling voeg je toe m...
Di, 4 Jan, 2022 om 12:20 PM
Betalingsuitstel aan leefeenheid toekennen
Op de leerlingenfiche, tabblad financieel is het mogelijk om één of meerdere uitstellen van betaling toe te kennen aan een leefeenheid. Zo kun je een gespr...
Do, 19 Aug, 2021 om 3:07 PM
Correctie op het te betalen bedrag ingeven
Op de leerlingenfiche, tabblad financieel kun je een (positieve als negatieve) correctie inbrengen op het te betalen bedrag voor een leerling die tot die l...
Di, 4 Jan, 2022 om 12:21 PM
Eerste optie wijzigen van een leerling
In de meeste gevallen gaat het programma de eerste optie (binnen een domein) van een leerling correct berekenen. Maar soms wil je hier van afwijken. Om een...
Di, 4 Jan, 2022 om 12:23 PM
Fiscale attesten voor kinderopvang vanaf 2023
(beschikbaar sinds update 2023.1) De regelgeving rond de fiscale attesten is gewijzigd. Het gaat vooral over een paar zeer belangrijke praktische zaken....
Di, 27 Feb, 2024 om 11:28 AM
Inschrijving stopzetten of verwijderen
Als je een inschrijving vroegtijdig wil stopzetten of volledig wenst te verwijderen, moet je het prullenmandje klikken op de leerlingenfiche, tabblad ...
Do, 19 Aug, 2021 om 3:26 PM
Inschrijving toevoegen
Met de knop ‘Nieuwe inschrijving‘ (bovenaan de leerlingenfiche, tabblad inschrijvingen) maak je een nieuwe inschrijving aan. Dit opent een dialoogvens...
Di, 4 Jan, 2022 om 12:26 PM
Leerling (vanaf een les) naar een andere klassikale les verplaatsen
Op de lesfiche, tabblad leerlingen is het mogelijk om een leerling (in die les) te verplaatsen naar een andere les voor hetzelfde vak, ongeacht de vestigin...
Di, 4 Jan, 2022 om 12:30 PM