In dit artikel bundelen we alle stukjes informatie gerelateerd aan Alternatieve leercontext (ALC). Hoewel ALC in de praktijk voor groepsmusiceren wordt gebruikt, mag deze werkwijze volgens de letter van het decreet voor elk vak toegepast worden. Zolang het maar pedagogisch onderbouwd is.


Partners alternatieve leercontext

Onder extra - inschrijvingen moet je de partners ingeven bij wie je ALC wil inrichten. Je kunt er praktische zaken kwijt zoals de details (contactgegevens) van de contactpersoon. Je kunt er documenten uploaden en een overzicht zien an de leerlingen die er zitten.


ALC-les

Een ALC-les is een klassikale les. Dus moet het vak als klassikaal of hybride ingesteld staan.

Maak hiervoor een gewone klassikale les aan en koppel er alle relevante details aan vast zoals naam, administratieve groepen en lesmomenten.

Op het tabblad details kun je in de linkerkolom een ALC-partner koppelen. Door dit te doen, wordt deze les automatisch een ALC-les.


Vestigingsplaats

ALC-lessen mogen in principe onder eender welke vestigingsplaats ingebracht worden. Dus ofwel gebruik je een van bestaande vestigingsplaatsen om er de ALC-les onder thuis te brengen. Ofwel gebruik je een fictieve vestigingsplaats ALC, die je eerst moet aanmaken bij extra - academie. Zie artikel: Vestigingsplaatsen beheren


Wil je hier meer uitleg over of hulp bij het ingeven, neem dan contact op met de helpdesk.


Leerling inschrijven

Het inschrijven is niet anders dan bij een gewone les. Bij de inschrijving kies je de gewenste ALC-les. Eenmaal toegewezen, is dit voldoende.


Pedagogisch attest

Tot en met schooljaar 2019-2020 moest je dit attest ingeven om een vak vrij te stellen die in ALC werd gevolgd. Maar werd vervangen door de huidige werkwijze met inschrijven in een ALC-les.
Op de leerlingenfiche tabblad attesten kun dit soort attest nog gebruiken om er het contract in bij te houden. Leerlingen met zo'n pedagogisch attest kun je opvragen in de lijst met pedagogische attesten of op tabblad leerlingen bij de partners alternatieve leercontext (zie hierboven).


Discimus

Leerlingen die voor een vak in een ALC-les zitten worden voor dat vak doorgestuurd naar Discimus met vrijstelling 05 'gevolgd in alternatieve leercontext'.
Maar voor DKO3 zit de leerling gewoon in een les. Er kunnen aanwezigheden ingebracht worden en de leerling kan er geëvalueerd worden.


Opvolging door ALC partner

De ALC contactpersoon kan net als een leerkracht aanwezigheden ingeven en evaluaties invoeren (als dit in de evaluatiestructuur is ingesteld). Om dit mogelijk te maken, is de werkwijze heel gelijkaardig als bij een gewone les en leerkracht:

  • Maak een personeelsfiche aan voor de contactpersoon, die moet naam, voornaam, rijksregisternummer en e-mailadres bevatten. (Het rijksregisternummer hebben we nodig om rechten toe te kennen aan deze persoon.)
  • Koppel deze persoon als 'contactpersoon ALC' aan de les. (via de lesfiche tabblad details)
  • Maak indien nodig een DKO3-account aan en geeft het recht 'Alternatieve leercontext' (via de personeelsfiche tabblad start)


Wanneer een ALC-partner aanmeldt in DKO3 komt die in de leerkracht-omgeving terecht en kan er (mits enkele beperkingen) dezelfde zaken als een leerkracht.


Opvolging binnen de academie

Als dat gewenst is, kun je ook een leerkracht als 'klasleerkracht' koppelen aan die ALC-les. Dit zorgt ervoor dat die persoon met diens account de les kan zien en er de leerlingen kan inkijken. Die persoon heeft dan geen wijzigrechten.