Aanwezigheden

Aanwezigheden voor een lesmoment invullen
Op de lesfiche, tabblad Aanwezigheden kun je de aanwezigheden voor een specifiek lesmoment ingeven. Die ingeven kun je vanaf 10 minuten vooraleer het lesmo...
Di, 22 Feb, 2022 om 4:17 PM
Aanwezigheden: vaak gestelde vragen (FAQ)
De introductie van de verplichte digitale aanwezigheidsregistratie heeft in veel academies een aantal vragen teweeg gebracht. Via deze pagina bundelen we de...
Di, 7 Sep, 2021 om 3:55 PM
Aanwezigheid verwijderen
Op de lesfiche tabblad aanwezigheden kun je een aan- of afwezigheid verwijderen. Dit is de enige plaats waar je dit in DKO3 kunt doen. (Als leerkracht kun j...
Di, 22 Feb, 2022 om 4:37 PM
Afwezigheidsmeldingen
Afwezigheidsmeldingen komen in de praktijk via verschillende kanalen binnen: ofwel rechtstreeks naar de leerkracht, ofwel via e-mail of telefoon bij de admi...
Di, 3 Okt, 2023 om 2:37 PM
Attest bij een afwezigheid of verontschuldiging ingeven
Bij de lesfiche tabblad aanwezigheden kun je aan- en afwezigheden ingeven. Wanneer je de aanwezigheid van een leerling hebt gewijzigd in de juiste afwezighe...
Di, 22 Feb, 2022 om 4:02 PM
Leerling verontschuldigen voor meerdere lessen of lesmomenten
Je kunt een leerling in één beweging voor meerdere lessen verontschuldigen. Ga hiervoor naar de leerlingenfiche, tabblad inschrijvingen. Dit kan je maximaa...
Wo, 5 Jan, 2022 om 5:34 PM
Ontbrekende aanwezigheid toevoegen
Op de lesfiche, tabblad aanwezigheden kun je aanwezigheden inbrengen voor leerlingen in een lesmoment die pas later werd ingeschreven in die les. ...
Do, 6 Jan, 2022 om 9:14 AM
Verontschuldiging bij een lesmoment toevoegen
Op de lesfiche, tabblad Aanwezigheden kun je de aanwezigheden voor een specifiek lesmoment ingeven. Verontschuldigingen kun je worden inbrengen, zolang bij...
Do, 6 Jan, 2022 om 9:17 AM