Lesfiche

Algemeen
Op de lesfiche vind je alle details (naam, leerlingen, leerkracht, lesmomenten, vak…) terug over een bepaalde les. Dit kan een klassikale les (van een klass...
Do, 17 Feb, 2022 om 10:26 AM
Tabblad Details
Op de lesfiche tabblad ‘Details’ worden de gegevens omtrent de les opgesomd. Kolom links Hier kan je een aantal details aanpassen en/of invullen. Di...
Ma, 25 Apr, 2022 om 11:38 AM
Tabblad Leerlingen
Op de lesfiche, tabblad 'Leerlingen' krijg je een overzicht met de leerlingen die toegewezen zijn aan de les. Je ziet het totaal aantal lee...
Vr, 18 Feb, 2022 om 11:28 AM
Tabblad Lesmomenten
Op de lesfiche, tabblad lesmomenten vind je alles terug die relevant is met het weekrooster en de effectieve lesmomenten van een les. Kolom links Aan...
Di, 3 Okt, 2023 om 10:12 AM
Tabblad Meta
Op de lesfiche, tabblad meta kun je de administratieve groepen beheren die gekoppeld zijn aan die les. En bijkomende beperkingen (restricties) vastleggen, z...
Ma, 25 Apr, 2022 om 11:41 AM
Tabblad Restricties
Op de lesfiche tabblad restricties, kun je bijkomende beperkingen instellen. Meer hierover in volgende artikels: Restrictie op leeftijd instellen ...
Ma, 25 Apr, 2022 om 11:41 AM
Tabblad Aanwezigheden
Op het lesfiche, tabblad Aanwezigheden krijg je in de linkerkolom een overzicht van alle lesmomenten (in chronologische volgorde). In de rechterkolom krijg ...
Vr, 22 Apr, 2022 om 2:57 PM
Tabblad Agenda
Op het lesfiche, tabblad Agenda krijg je in de linkerkolom een overzicht van alle lesmomenten (in chronologische volgorde). In de rechterkolom krijg je de s...
Vr, 22 Apr, 2022 om 2:58 PM
Tabblad Online inschrijvingen
Op de lesfiche tabblad Online inschrijvingen kun je alle instellingen terugvinden die verband houden met het online inschrijven. Met de schuifknop geef ...
Vr, 22 Apr, 2022 om 3:02 PM
Tabblad Fouten/Waarschuwingen
Op de lesfiche tabblad Fouten/Waarschuwingen krijg je een overzicht van mogelijke problemen, waar het programma op wil wijzen. Over het algemeen zijn dit z...
Di, 22 Feb, 2022 om 5:07 PM