Op de lesfiche, tabblad lesmomenten vind je alles terug die relevant is met het weekrooster en de effectieve lesmomenten van een les.

Schermafbeelding-2019-11-25-om-11.55.46-768x180.png


Kolom links

Aan de linkerzijde stel je het standaard lessenschema in, die zich vertaalt in de effectieve lesmomenten in de rechter kolom. Hier kun je volgende handelingen uitvoeren:


Bij een gewone klassikale les kun je nu ook een modulair lesmoment toevoegen. Meer hierover in volgend artikel: Modulaire lesmomenten


Kolom rechts

Aan de rechter zijde zie je de effectieve lesmomenten staan van een les.
In dat overzicht is meteen welke lesmomenten ...

  • ... niet doorgaan omwille van een schoolvakantie of facultatieve verlofdag (in het grijs).
  • ... niet doorgaan omwille van staking, ziekte leerkracht of overmacht (in het geel).
  • ... zijn verplaats naar een ander lesmoment (in het geel).
  • ... een lesverplaatsing zijn (in het blauw).


Hier kun je volgende handeling doen:


Lees verder: Tabblad Meta