Op de lesfiche vind je alle details (naam, leerlingen, leerkracht, lesmomenten, vak…) terug over een bepaalde les. Dit kan een klassikale les (van een klassikaal of hybride vak) zijn die je zelf hebt aangemaakt, maar ook een automatisch gegenereerde individuele les (van een individueel of hybride vak).

De individuele les (van een individueel of hybride vak) wordt automatisch gemaakt, zodra een nieuwe combinatie wordt gemaakt door een leerkracht aan een leerling te koppelen (via de leerlingenfiche, tabblad inschrijvingen) of bij het aanmaken van een lesmoment (via de personeelsfiche, tabblad toewijzen). En kun je enkel via die weg de les openen.

 

Net zoals op de leerlingenfiche, staan er boven de tabbladen van de personeelsfiche enkele gegevens/knoppen steeds zichtbaar:


Schermafbeelding_2020-04-21_om_08.29.28.png


  • links: naam van les (optioneel in te vullen) en de id (uniek nummer) van de les binnen de academie.
  • centraal: menu acties (les verwijderen)
  • rechts: knoppen om te bladeren tussen de fiches


Lees verder: Tabblad details