Op de lesfiche tabblad ‘Details’ worden de gegevens omtrent de les opgesomd.Kolom links

Hier kan je een aantal details aanpassen en/of invullen. Dit doe je door telkens te klikken op het blauwe potlood-icoontje ernaast.

 • Benaming: Deze benaming kan je gebruiken om meer duidelijkheid te geven over welke les het precies gaat. Een les groepsmusiceren instrumentaal (klassiek) krijgt bijvoorbeeld de naam ‘Strijkorkest’.
 • Daaronder zie je het vak staan, op basis waarvan de les werd aangemaakt en de gra(a)d(en) van de leerlingen die in deze les kunnen inschrijven.
 • Verder kan je de vestigingsplaats en het maximum aantal leerlingen aanpassen.
  Door dit maximum in te stellen, leg je een limiet op het aantal leerlingen die zich online (via mijnACADEMIE) voor deze les kunnen inschrijven. Bij het manueel inschrijven (via DKO3) krijg je een melding dat de limiet is bereikt, maar zal het programma je niet tegenhouden dit te doen.
 • Het deel van de wekelijkse lestijd geeft aan hoeveel keer de leerlingen een les van dat vak moeten volgen. Meer hierover in volgend artikel: Percentage wekelijkse lestijd voor een les instellen.
 • Met de instelling vrije aanwezigheden geef je aan dat er in deze les meer lesmomenten zijn, dan nodig om voldoende aanwezig te zijn. In andere woorden: de leerling mag kiezen wanneer die naar deze les komt.
  Wanneer deze instelling actief is, heeft dit een invloed op de manier waarop aanwezigheden worden ingebracht. En dus ook de manier waarop het percentage van de aanwezigheden wordt berekend. Bij een dergelijke les kan een leerling noch aanwezig noch (verwittigd) afwezig zijn.
 • Verder kun je aanduiden dat een les een projectles is. Dit is relevant voor lessen die in projectvorm worden georganiseerd en is het normaal dat de lesmomenten niet wekelijks doorgaan. Als die instelling actief staat, wordt hiermee rekening gehouden bij de berekening van het percentage aanwezigheden.
 • Onder alternatieve leercontext kun je de ALC-partner koppelen. Wanneer je die hebt gekoppeld, is deze les automatisch een ALC-les.
 • Als laatste kun je aanduiden of deze les buiten pakket wordt ingericht. Dat deze les in andere woorden met eigen middelen wordt georganiseerd en dus niet op het uurrooster (ex-document B) moet opgenomen worden.


Ben je op zoek naar de instellingen rond online inschrijvingen? Die hebben nu op een eigen tabblad. Zie het artikel: Tabblad Online inschrijvingen


Kolom centraal

In de middelste kolom kan je een leerkracht toevoegen. Klik op ‘Leerkracht toevoegen’ en selecteer de juiste leerkracht. Bij soort kan je kiezen voor klasleerkracht, begeleider, of leerkracht/begeleider (ad interim). Klik op toevoegen om te bevestigen.
Er kan maar één leerkracht aangeduid worden als klasleerkracht. Voeg je nog een klasleerkracht toe, zal die als (gewone) leerkracht gekoppeld worden.


Pas op!
Als je een leerkracht niet terugvindt dan kan het zijn dat er ofwel nog geen fiche werd aangemaakt voor dit personeelslid, ofwel dat de fiche nog niet op actief werd gezet.


Kolom rechts

Aan de rechterkant kan je een opmerking noteren. Die opmerkingen zijn enkel zichtbaar voor mensen van de administratie.
Met een Tag kan je woorden linken aan bepaalde lessen om het zoeken naar die lessen eenvoudiger te maken. Je kan hier bijvoorbeeld lessen voor jongeren en volwassenen onderscheiden.


Lees verder: Tabblad Leerlingen