Op het lesfiche, tabblad Aanwezigheden krijg je in de linkerkolom een overzicht van alle lesmomenten (in chronologische volgorde). In de rechterkolom krijg je de status van de aanwezigheden van het geselecteerde lesmoment te zien. Het is uiteraard de bedoeling dat de leerkracht de aanwezigheden dagdagelijks bijhoudt, maar indien nodig kan de administratie via dit tabblad ook de aanwezigheden beheren.Op de rechter zijde kun je volgende handelingen uitvoeren in functie van aanwezigheden en verontschuldigingen:


Lees verder: Tabblad Agenda