Aanwezigheden - lesvrije dagen - uitzonderlijke lessen

Beschikbaarheid aanwezigheden beheren
In DKO3 is standaard ingesteld dat de aanwezigheden door de leerkracht geregistreerd moeten worden binnen de zeven dagen na het begin van de les. Als acade...
Wo, 15 Sep, 2021 om 4:48 PM
Lesmomenten controleren
Via het menu 'Extra - Academie - Organisatie - Lesmomenten herberekenen' kun je het programma de opdracht geven om de effectieve lessen te herbekij...
Wo, 15 Sep, 2021 om 4:50 PM
Lesvrije dagen
Via het menu 'Extra - Academie - Organisatie - Vakantiedagen' kun je de vakantiedagen van de academie beheren. In dit overzicht krijg je de officië...
Wo, 15 Sep, 2021 om 4:53 PM
Uitzonderlijke lessen beheren
Via het menu Extra - Academie - Uitzonderlijke lessen - Overzicht lessen kun je de lessen goedkeuren en beheren. In het overzicht kun je meteen ee...
Wo, 15 Sep, 2021 om 4:54 PM
Uitzonderlijke lessen periodes beheren
Via het menu Extra - Academie - Uitzonderlijke lessen - Periodes kun je de periodes beheren. Wanneer een periode lopende is, verschijnt extra kader op het...
Wo, 15 Sep, 2021 om 5:07 PM