Om toegang te hebben tot deze functionaliteit, moet je het recht Personeelsadministratie (lezen en schrijven) hebben. - Meer info in het artikel Rechten.


Op scherm Edison (menu Personeel  - Edison) doe je alle handelingen die verband houden met het zenden en opvolgen van personeelszendingen naar het Departement Onderwijs. Dit is het scherm waar je de berichten die je (elders in het programma) hebt klaargezet, gaat bundelen in een zending. Je kunt er een afdruk van (de zogenoemde RL's) maken. En opvolgen of de zendingen (inhoudelijk) goed zijn verwerkt bij het Departement Onderwijs.

 

Schermafbeelding_2021-06-29_om_10.36.46.png

 

Linkerzijde: overzicht met berichten (wachtrij)

Aan de linkerzijde zie je de verschillende berichten die klaarstaan in de wachtrij. Die berichten staan gesorteerd op RL-nummer. (Dus eerste de RL-1, daarna RL-2, enzoverder). Daarbinnen staan ze op datum gesorteerd.

 

Bericht(en) in wachtrij plaatsen

De RL-1 (opdrachtenpakket) en RL-2 (persoonsgebonden dienstonderbreking) worden automatisch klaargezet, wanneer je op het desbetreffend scherm een item hebt toegevoegd.

Voor de andere RL's, moet je zelf op het juiste scherm) het bericht klaarzetten.
Meer hierover in volgende artikels:

 

Fouten oplossen

Schermafbeelding_2021-06-29_om_11.10.45.png


Berichten met een fout staan in het rood aangeduid (en kun je niet aanvinken). Wanneer je met de muis erover gaat, krijg je een beschrijving van de fout. Door de naam (van het personeelslid) aan te klikken, ga je naar de desbetreffende personeelsfiche.

Opgelet: heb je gegevens gewijzigd, moet je soms het bericht opnieuw in de wachtrij zetten. Zie verder (bij het overzicht hieronder).

 

Bericht wijzigen

Soms wil je een bericht die al in de wachtrij staat nog aanpassen. Dit kan altijd, maar soms moet je nog een extra stap doen om de gewijzigde versie in de wachtrij te krijgen.

RL-1Opdrachtenpakketok
RL-2Persoonsgebonden dienstonderbrekingok
RL-4Stopzetting opdrachtenpakketok
RL-5/6Woonplaats/verblijfplaatsmanueel in wachtrij zetten
RL-7Familiale toestandmanueel in wachtrij zetten
RL-9Aanvraag immatriculatiemanueel in wachtrij zetten
RL-11Dimonaok
RL-14Rekeningnummerok
RL-16IGUok

 

Bericht verwijderen

Berichten blijven hier staan tot je ze in een zending hebt gestoken. Wil je een specifiek bericht toch niet verzenden? Bij een RL-1 kun je dat zelf oplossen (zie volgend artikel ###). Voor andere RL's moet je contact opnemen met de helpdesk.

 

Zending maken


Schermafbeelding_2021-06-29_om_11.17.31.png


Je kiest zelf welke berichten je samen in één zending wenst te steken, door de gewenste berichten aan te vinken en daarna de groene knop bovenaan te gebruiken.
Eenmaal de zending aangemaakt verdwijnen de geselecteerde berichten aan de linkerzijde. En zie je aan de rechterzijde de zending klaarstaan. Vergeet niet om de zending ook nog te versturen (zie Zending versturen of annuleren)

 

Rechterzijde: overzicht met zendingen

In deze tabel staan de gemaakte zendingen aflopend, bovenaan staat de recentste zending.

Alle zendingen sedert januari 2021 worden verstuurd met de nieuwe Edison Webservices. Dit wil zeggen dat DKO3 die zelf (rechtstreeks) verstuurd naar het Departement Onderwijs.

Zendingen die nog aangemaakt zijn om te versturen via (de website van) WebEdison, staan aangeduid met een Edisonlampje, zonder gekleurde achtergrond. - Van deze zendingen is de terugzending niet in DKO3 te vinden.

 

Zending versturen of annuleren


Schermafbeelding_2021-07-01_om_10.32.50.png


Wanneer je een zending hebt gemaakt (aan de linkerzijde van dit scherm), wacht die nog op een laatste goedkeuring alvorens door het programma verstuurd te worden.

 • Om de zending te versturen, klik je op de play-knop (driehoekje) links van de zending.
  (Voor het verder verloop, lees verder in dit artikel.)
 • Om de zending te verwijderen, klik je op de prullenmand rechts.
  Alle berichten in die zending, komen dan terug in de wachtrij (aan de linkerzijde).
 • Om de zending af te drukken, klik je op de printerknop helemaal rechts.
  Je krijgt de definitieve afdruk aangeboden.

 

Zending statussen


Schermafbeelding_2021-07-01_om_11.29.08.png

Eenmaal de zending is vertrokken, doorloopt het enkele stadia op onze servers om uiteindelijk (op de server) bij het departement te geraken, waar ze dan wacht op de nachtverwerking.
De volgende dag gaat DKO3 polsen bij het departement of de terugzending klaarstaat. Als dat het geval is, wordt ze opgehaald en uitgelezen.

 

Dit zijn de belangrijkste statussen die een zending kan hebben:

 • Klaar voor verzending
  In de lokale wachtrij voor verzending naar Edison
 • Onderwijs naar Edison
  In de centrale wachtrij voor verzending naar Edison
 • In verwerking bij Edison
  Ontvangen bij Edison
 • In nachtverwerking bij Edison
 • Terugzending wordt verwerkt
 • Verwerkt

 

Terugzending nazien


Schermafbeelding_2021-07-01_om_11.30.15.png


Wanneer de terugzending is opgehaald, kun je controleren of elk van de berichten goed werd verwerkt. Het overzicht geeft per zending aan hoeveel berichten (niet) correct zijn verwerkt.
Door te klikken op 'toon details' kun je de terugzending inkijken. Als er fouten zijn, lees je hier wat verkeerd was.