Op de personeelsfiche, tabblad start kun je e-mailadressen, telefoonnummers en mobiele nummers toevoegen. Vanaf hier kun je ook individueel een e-mail of sms versturen. Meer hierover in volgend artikels: Mail naar een personeelslid sturen - SMS naar een personeelslid sturen

 

 

Overzicht contactgegevens


Schermafbeelding_2021-01-26_om_14.31.01.png


Je krijgt een overzicht van de verschillende contactgegevens te zien. Door middel van enkele symbolen, wordt bijkomende informatie getoond:

  • enveloppe met groen vinkjeof enveloppe met rood kruis geeft aan of het personeelslid dit contactgegeven heeft bevestigd.
  • Schermafbeelding_2021-01-26_om_15.34.05.png geeft aan of naar dit nummer SMS'en mogen worden verstuurd.
  • Schermafbeelding_2021-01-26_om_15.34.26.png geeft aan of naar dit e-mailadres marketingmails mogen worden verstuurd.
  • Schermafbeelding_2021-01-26_om_15.34.13.png geeft aan dat dit contactgegeven niet gedeeld mag worden.

 

Contact toevoegen

Dit kan met de knop ‘contact toevoegen‘. In het dialoogvenster kan je de gegevens invoeren en bij ‘Opmerking‘ heb je de mogelijkheid om extra informatie toe te voegen.

Met de schuifbalk naast ‘Delen‘ kan je aanduiden of de gegevens al dan niet intern gedeeld mogen worden. (Meer informatie over het delen van contactgegevens, staat verzameld in dit artikel: Contactgegevens delen)


Per e-mailadres kun je aangeven of op hierop marketing mails mogen verstuurd worden. Dit wordt aangeduid met een blauw tekstballonnetje naast het adres. (zie hoger in dit artikel)

 

Contact wijzigen

Door te klikken op het potlood-symbooltje helemaal rechts, kun je een bestaand contact gegeven wijzigen. Afhankelijke van het type gegeven, kun je SMS'en of marketing mails activeren. Delen kun je altijd aan of uit zetten.

 

Contact verwijderen

Om een telefoonnummer of e-mailadres te verwijderen, klik je eerst op het potlood rechts om ze te wijzigen. In het pop-up scherm kun je linksonder het item verwijderen door de rode knop aan te klikken.