Op de lesfiche, tabblad 'Leerlingen' krijg je een overzicht met de leerlingen die toegewezen zijn aan de les.Je ziet het totaal aantal leerlingen in die les en per leerling krijg je ook de graad te zien waarvoor die ingeschreven is. Uitgeschreven leerlingen zijn ook zichtbaar, maar krijgen een extra rode vermelding.

Klik je op de naam van de leerling, dan word je doorverwezen naar de leerlingenfiche van deze leerling.

Bovenaan kan je bij 'Toestand op' de datum veranderen. Op die manier kan je voor elke datum nakijken welke leerlingen toen waren toegewezen aan die les.

Met het groene kruisje aan de rechterkant kan je de leerling verplaatsen naar een andere les. Verder kun je er een Klaslijst afdrukken.


Lees verder: Tabblad Lesmomenten