Een puntenlijst wijzigen, doe je op door het gewenst item te dubbelklikken in het overzicht van puntenlijsten. Dit overzicht vind je via het menu Extra - Evaluatie - Toonmomenten & puntenlijsten - Puntenlijsten. In dit artikel leggen we je uit wat je kunt doen op het tabblad Resultaat.
Je krijgt de leerlingen te zien in de volgorde zoals bepaald bij de deelnemers. Per deelnemer kun je de ingestelde puntenlijstvelden invullen/wijzigen of ingevulde waarde zien. De velden staan in de volgorde waarop ze zijn ingesteld bij tabblad Details. Eventueel is er ook nog een extra kolom 'Totaal' waarin het vakresultaat is af te lezen. (De zichtbaarheid kun je aanpassen via tabblad Details, met de optie 'Totaal van het vak afdrukken' bij de afdruk.)
Wat je in de verschillende velden kunt invullen, wordt bepaald door het soort veld (uit de evaluatieblok) waar dat puntenlijstveld aan is gekoppeld.


Vooraleer het lukt om resultaten in te geven moeten er deelnemers gekoppeld zijn ofwel via het Toonmoment, Tabblad Deelnemers ofwel via de Puntenlijst, Tabblad Deelnemers. En moet(en) aan de puntenlijst een of meerdere puntenlijstvelden gekoppeld zijn op Tabblad Details.

Zijn er nog geen deelnemers aan gekoppeld, wordt hier hierop gewezen met een passende melding. Zijn er nog geen velden gekoppeld, zul je een lijst met leerlingen te zien krijgen waar je niks kunt invullen. (Met eventueel alleen een kolom 'Totaal'.)Resultaat ingeven of wijzigen

Invoer doe je leerling per leerling, veld per veld. Je hoeft niet te bevestigen. De ingevulde waarde wordt meteen opgeslagen, wanneer de cursor het veld verlaat.


Wanneer een specifiek veld niet gewijzigd kan worden (dus alleen lezen), kan dit twee oorzaken hebben:
(Een dergelijk veld kun je niet aanklikken en wordt met een grijze kleur aangeduid.)

  1. In de details van het gekoppeld veld (uit het evaluatieblok) is het puntenlijstveld gekoppeld, maar staat niet aangeduid dat ze verplicht moet ingevuld worden via een puntenlijst. (Bij het wijzigen van een veld in evaluatieblok, staat de optie 'Invullen via puntenlijst' uit.)
  2. In de details van de puntenlijst staat ingesteld dat een puntenlijstveld toch door de leerkracht mag ingevuld worden. In dat geval zullen alle velden op alleen-lezen staan. (Zie tabblad details, zie veld 'Beschikbaar voor de leerkracht'.)


Het vaktotaal (kolom met titel 'Totaal') kun je niet rechtstreeks ingeven, maar wordt berekend door het programma. Dit moet je uitvoeren via de functie (Extra - Evaluatie - ) Resultaat - Resultaat (her)berekenen.

Als nog niet alle velden (in de evaluatie van de leerling) zijn ingevuld nodig om een correct resultaat te bekomen, kan het bekomen vaktotaal foutief is. Daarom heeft het pas nut om dit te gaan berekenen op het einde van het schooljaar, wanneer logisch is dat alle (nodinvoer is ingevuld en afgewerkt.Resultaat verwijderen

Gebruik bij voorkeur het blauwe gommetje (die rechts van elk veld staat) om een invoer te verwijderen. Zeker voor velden waar je vrij tekst kunt ingeven is dit belangrijk. Het programma zal een (visueel) leeg veld niet steeds als niet ingevuld beschouwen.Resultaat voor een specifieke leerling wordt niet opgeslagen

Als de invoer van een resultaat bij een specifieke leerling niet wordt opgeslagen, is de kans groot dat dit ligt aan het feit dat de leerling voor eenzelfde vak en periode aan meerdere puntenlijsten is gekoppeld. (Hierdoor weet het programma niet welk van de lijsten moet voorrang krijgen, om de invoer te laten doorvloeien naar de evaluatie.)

Dit kun je eenvoudig raadplegen via de leerlingenfiche tabblad Toonmomenten en puntenlijsten ... of via de lijst Leerlingen op meerdere puntenlijsten.Extra details ingeven

Naast elke leerling staat helemaal rechts nog een potloodje, waar je in een pop-up venster bijkomende details kunt ingeven. Je kunt er volgende vinkjes actief zetten: Voorstel deliberatie, Niet deelgenomen en Onvolledig programma. Naast een tekstvak voor een opmerking. Bevestig de invoer met de groene knop 'opslaan'.Deze informatie verschijnt op de afdruk van de puntenlijst, maar heeft verder geen invloed op de berekening van de evaluaties.