Een toonmoment wijzigen, doe je op door het gewenst item te dubbelklikken in het overzicht van toonmomenten. Dit overzicht vind je via het menu Extra - Evaluatie - Toonmomenten & puntenlijsten - Toonmomenten.

In dit artikel leggen we je uit wat je kunt doen op het tabblad Programma.


Programma afdrukken

Met de printerknop in de hoek rechtsboven (naast de titel van de groep) is het mogelijk om het programma af te drukken van de geselecteerde groep.Met de printerknop in de balk links (naast de titel 'groepen') doe je hetzelfde voor alle groepen binnen het toonmoment.


Begeleider toevoegen

Voor de geselecteerde groep (in de balk linksboven) kun je een of meer begeleiders koppelen. Klik op de groene knop om een begeleider toe te voegen.


Je krijgt een lijst met alle personeelsleden van de academie aangeboden, om uit te kiezen. Selecteer de gewenste persoon en bevestig met de groene knop.


Wil je een persoon extern aan de academie koppelen, moet je die als jurylid aanmaken. En daarna als jurylid koppelen aan dit toonmoment, met als functie 'externe begeleider'.


Begeleider verwijderen

Voor de geselecteerde groep (in de balk links) krijg je eronder de gekoppelde begeleiders te zien. Met het prullenmandje naast de naam, kun je desbetreffende begeleider schrappen.


Stuk toevoegen (individueel programma)

In het geval van een individueel programma, voeg je stukken toe per leerling. Dus onder de naam van de leerling, gebruik je de groene knop 'Stuk toevoegen'.Je kunt een bestaand stuk uit de leerlings repertoire overnemen. Of manueel alle gegevens invullen.


Met de schuifknop 'Geheugen' geef je aan of de leerling het stuk uit geheugen speelt. Dit zal dan op gepaste manier vermeld staan (op het scherm en afdrukken).

Met het veld 'Duur' kun je vrijblijvend de duurtijd opgeven van een stuk. Dit wordt enkel op scherm getoond, om de bezetting van het toonmoment op te volgen.


Bevestig met de groene knop.


Stuk toevoegen (groepsprogramma)

In het geval van een groepsprogramma, voeg je eerst de stukken toe. Dus met de groene knop 'Stuk toevoegen' onderaan de reeds ingevoegde stukken.Met de schuifknop 'Geheugen' geef je aan of de leerling het stuk uit geheugen speelt. Dit zal dan op gepaste manier vermeld staan (op het scherm en afdrukken).

Met het veld 'Duur' kun je vrijblijvend de duurtijd opgeven van een stuk. Dit wordt enkel op scherm getoond, om de bezetting van het toonmoment op te volgen.


Bevestig met de groene knop. Daarna, kun je er deelnemers aan koppelen.Deelnemers toevoegen (groepsprogramma)

Wanneer een stuk is toegevoegd in een groepsprogramma, kun je er deelnemers aan koppelen. Gebruik hiervoor de groene knop 'Deelnemer(s) toevoegen'.
Wanneer reeds 'iedereen' is gekoppeld, is het niet mogelijk om nog extra deelnemers toe te voegen.Je krijgt er de mogelijkheid om één of meerdere personen aan te duiden. Ofwel gebruik je de schuiver om 'iedereen' aan te duiden. (In dit geval worden de deelnemers niet bij naam vermeld, maar steeds 'iedereen' vernoemd in de plaats. Dit is compacter op de afdruk.)


Bevestig met groene knop.Deelnemers (van een groepsprogramma) gekoppeld aan een stuk, worden steeds in alfabetische volgorde getoond.


Volgorde van de stukken wijzigen

Op de lijn van elk stuk staat helemaal rechts een knop met dubbele pijl (in kruis). Klik de knop aan en begin met slepen om het stuk van volgorde te wijzigen.


Deelnemer/stuk verwijderen

Op de lijn van elke stuk en elke deelnemer (bij een groepsprogramma) staat links een prullenmandje, waarmee je eenvoudig het stuk en/of de deelnemer(s) kunt verwijderen.Lees verder: Tabblad Resultaat