Door een reorganisatie van het uurrooster of omwille van een vervanging, kan het nodig zijn dat een leerling (van een individuele les) aan een nieuw dag en uur moet toegewezen worden. Dit artikel legt je uit wat de beste oplossing is in functie van de situatie en wat je hiervoor moet doen.


Vooraleer je begint moet de volgende vraag gesteld worden: blijft de samenstelling van de groep dezelfde? In andere woorden: zijn het nog steeds dezelfde leerlingen die samen les blijven volgen? Als hierop het antwoord positief is, mag je dit als een aanpassing van een klassikale les beschouwen. (Zie 'Details van de les aanpassen' in dit artikel)


Individueel toewijzen

Worden de leerlingen allemaal qua dag en uur herverdeeld, moet je die individueel opnieuw toewijzen. Begin op de leerlingenfiche, tabblad inschrijving: bij het overeenkomstig vak maak je de toewijzing ongedaan. (Je klikt op de groene knop 'toewijzing', zodat de lijn terug blauw komt.) Indien nodig wijzig je de leerkracht en/of vestigingsplaats.

Meest efficiënte werkwijze is om dit eerst bij alle leerlingen te doen. En daarna alle leerlingen opnieuw aan een dag en uur toe te wijzen op de personeelsfiche, tabblad toewijzen. (Zie artikel: Leerling aan lesmoment toewijzen) Indien nodig moet je er nieuwe lesmomenten bijmaken.


Als schooljaar al begonnen is wanneer je deze wijziging wil doorvoeren, doe je er goed aan om bij de nieuw aangemaakte lessen de periode waarop dat lesmoment loopt aanpassen. Dit doe je op de lesfiche, tabblad lesmomenten. Zie artikel: Begin- of einddatum van een lesmoment (structuur) wijzigen


Details van de les aanpassen

Als de groep leerlingen dezelfde blijft, kun je de bestaande les blijven gebruiken en moet je de details van de les wijzigen. Dit alles doe je van op de lesfiche. Meer hierover in volgend artikel: Details van een les aanpassen