Via ‘Extra – Inschrijvingen – Aanbod, Aangeboden clusters’ kan je het aanbod voor je academie bepalen en wijzigen. Zorg steeds dat het juiste schooljaar is geselecteerd rechtsboven in je scherm.


Overzicht clustersCluster toevoegen

Klik op de groene knop ‘Cluster toevoegen‘ om een cluster toe te voegen.Kies het domein en de cluster die je wenst toe te voegen en klik op ‘Toevoegen’. De cluster verschijnt in het overzicht met aangeboden clusters.


Gebruik de cluster 'Eigen leerlingen' om je aanbod uit te breiden met eigen ingerichte administratieve groepen. Gebruik 'vrije leerlingen' enkel voor leerlingen die noch in het officieel, noch in het niet-officieel 'eigen' aanbod passen.


Overzicht opleidingen

Klik een cluster aan en ga naar tabblad opleidingen om de opleidingen te zien die onder deze cluster horen. En om de opleidingen te zien die in de academie ingericht zijn, onder deze cluster.


  1. Het slotje open (groen) dicht (rood) duid aan of je wijzigingen kunt aanbrengen. Dit is er in de eerste plaats om te vermijden dat je per ongeluk in een verkeerd schooljaar wijzigingen aanbrengt. Standaard kun je alleen wijzigingen doen in het meest recent schooljaar.
  2. Met het printericoontje rechtsboven kun je een afdruk bekomen van de informatie die op het scherm getoond worden, inclusief onderliggende administratieve groepen en gekoppelde vakken.
  3. Met het vergrootglas (op de lijn van elke opleiding) kun je de administratieve groepen inkijken die onder die opleiding vallen, volgens de officiële omschrijving en nummers.
  4. Onder acties kun je:
    1.  de eigen naam van een bestaande opleiding in de academie wijzigen. Dit is zinvol als je meerdere exemplaren van dezelfde officiële opleiding hebt.
    2. de opleiding verwijderen.
  5. Opleidingen die ingericht zijn in de academie, staan in het donkergrijs. Opleidingen waarvan nog geen exemplaar in de academie is aangemaakt, staan in het lichtgrijs.
  6. Heb je een opleiding open geklikt, zie je de administratieve groepen die eronder horen. Door op de naam van de groep te klikken, kun je ze openen en de details wijzigen.


Cluster verwijderen

Via de grijze knop ‘Acties’ kan je de cluster verwijderen. Dit kun gebruiken als je een opleiding per ongeluk hebt aangemaakt die je meteen terug wil verwijderen.Een cluster verwijderen lukt niet meer, zodra er opleidingen aan gekoppeld zijn.


Opleiding toevoegen

Met de groene knop (rechts) op de lijn van de opleiding, kun je de opleiding in de academie aanmaken. Je krijgt de mogelijkheid om de standaardnaam te wijzigen.Nadien verschijnt de opleiding in het overzicht. En kun je de administratieve groepen er onder beginnen wijzigen.


Opleiding nogmaals toevoegen

Als dat gewenst is, kun je als academie meerdere versies van een reeks administratieve groepen (lees: opleiding) maken. Daarbij is het belangrijk om de verschillende versies van opleiding en onderliggende groepen duidelijke namen te geven, zodat het onderscheid van de verschillende versies duidelijk is. Het toevoegen verloopt op dezelfde wijze als de eerste opleiding.Nadien verschijnt de opleiding in het overzicht. En kun je de administratieve groepen er onder beginnen wijzigen.Opleiding verwijderen

Op de lijn van de opleiding, staat helemaal rechts een menu acties. Kies daar de mogelijkheid om een opleiding te verwijderen. Doe dit alleen als er geen leerlingen zijn ingeschreven bij die opleiding.