Mindervalide personen ten laste Afdrukken

Gewijzigd op: Vr, 20 Aug, 2021 om 4:46 PM


Op de personeelsfiche, tabblad (meer) Personalia+ kun je (onder meer) de verschillende categorieën van personen ten laste opgeven van het personeelslid, alsook of de partner ten laste is en/of een handicap heeft.

 

Hoewel je geen documenten moet bezorgen aan je werkstation om dit te staven, is het de verantwoordelijkheid van de inrichtende macht om dit correct door te geven. Daarom is het belangrijk om te weten wanneer een partner, kind of andere zijverwante persoon als (zwaar) gehandicapt wordt beschouwd.

 

Zo verwijst omzendbrief PERS/2005/24 in punt 7 naar de definitie van F.O.D. Financiën. En op hun website staat volgende informatie te vinden:

 

Wat is de fiscale definitie van een gehandicapt kind?

Het gaat hier om een kind waarvoor u in principe kinderbijslag krijgt.

Een kind is erkend als gehandicapt als het voor ten minste 66% getroffen is door ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens één of meer aandoeningen.

Dat komt voor de kinderbijslag voor gehandicapte kinderen overeen met een minimum van vier punten in pijler 1 (onafhankelijk van het aantal punten voor het geheel van de drie pijlers).

 

Wat is de fiscale definitie van een andere gehandicapte persoon?

Ongeacht de leeftijd van de persoon, moet vastgesteld zijn dat ingevolge feiten overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar:

  • ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
  • ofwel zijn gezondheidstoestand een volledig gebrek aan, of een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten tot gevolg heeft, gemeten volgens de handleiding en de medisch-sociale schaal van toepassing in het kader van de wetgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen aan gehandicapten
  • ofwel na de periode van primaire ongeschiktheid, bepaald in artikel 87 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zijn verdienvermogen is verminderd tot een derde of minder, zoals bepaald in artikel 100 van dezelfde gecoördineerde wet
  • ofwel hij, ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing, tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt is verklaard

 

Bron: F.O.D. Financiën - particulieren - gezin - gehandicapte - ... ten laste


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.