Op de personeelsfiche tabblad opdrachten kun je een 'aanvraag IGU' doen voor een personeelslid die momenteel slechts een deeltijdse betrekking heeft maar toch meer uren wenst te presteren. Volgens de richtlijnen van het departement Onderwijs, mag je die zending pas doen op vraag van het personeelslid. De aanvraag is persoonsgebonden en geldt over instellingsnummers heen.
Verder is ze geldig voor de rest van het lopend schooljaar. Je hoeft ze dus niet telkens opnieuw te sturen, wanneer je een nieuw opdrachtenpakket voor die persoon verstuurt.

Een RL-16 bestaat uit een begindatum (= datum van de aanvraag). Dit is een datum in lopend schooljaar.
En bestaat ook uit een einddatum, die is verplicht 31.12.2999 (ook al is die aanvraag slechts één jaar geldig). Daarom wordt die einddatum niet langer getoond op het scherm of vermeld op de afdruk.

Via ‘Andere acties’ (rechts, onder het schooljaar) kan je die RL-16 verzenden.Wanneer je het scherm hebt bevestigt, staat er een melding klaar in de wachtrij om te versturen.