Pedagogisch attest toevoegen, wijzigen of verwijderen Afdrukken

Gewijzigd op: Di, 14 Jun, 2022 om 9:38 AM


Op de leerlingenfiche tabblad attesten, vind je onder ‘Pedagogische attesten’ een lijst van de al toegekende pedagogische attesten met hun nummer en een omschrijving. Indien er een attest geüpload is zal je dit in miniatuur weergegeven zien op de plaats van het PDF-icoontje.
Een pedagogisch attest toevoegen

Om een attest toe te voegen, klik je op ‘Pedagogisch attest toevoegen‘. Afhankelijke van het soort attest die je kiest, ga je nog extra gegevens kunnen invullen. (Verder in dit artikel staan de verschillende soorten attesten opgelijst.) Klik op ‘Opslaan‘.

 

Een pedagogisch attest wijzigen of verwijderen

Via het potlood-icoontje rechts van het attest kan je de gegevens van het attest wijzigen, het attest verwijderen en aangeven dat het attest aanwezig is, zonder het daarvoor te moeten uploaden (vb. wanneer het op papier wordt bewaard).


 


PDF-document koppelen

Aan een bestaand attest kun je een PDF-document koppelen. Klik op het PDF-symbool helemaal links, op de lijn van het attest. Je krijgt de mogelijkheid om te bladeren naar het gewenste document en daarna te uploaden.

 

PDF-document raadplegen of verwijderen

Als er een document werd geupload zie je in de eerste kolom een miniatuur van het document in kwestie. Wanneer je ze aanklikt, krijg je het document in een pop-up te zien.

In de hoek linksonder van dat pop-up venster staat de knop om het PDF-document te verwijderen.

 

 

Soorten pedagogisch attest

Hieronder vind je een oplijsting van de verschillende soorten die je kunt kiezen en waarvoor je ze kunt gebruiken.


Attest van onze/een andere academie

Met dit attest kun je de historiek van de leerling in DKO3 aanvullen. Bij omschrijving vul je heel kort in waarover het attest gaat (vb. heeft dit vak reeds gevolgd).


50%-regeling

Met dit attest kan je aanduiden dat de leerling zijn inschrijving gedeeltelijk in een andere academie volgt. Vink hier ook aan of de leerling betaald heeft in de andere academie of niet (dan betaalt de leerling hier). Duid ook zeker aan in welke andere academie de leerling zijn andere vakken volgt en vul bij de vrijstellingen tenslotte in welk(e) vak(ken) de leerling in de andere academie volgt.

Na het sluiten van het attest, kun je een ingevuld exemplaar genereren vanaf het hoofdscherm. Op voorwaarde dat jouw academie de innende academie is.


Alternatieve leercontext

Tot en met schooljaar 2019-2020 moest je dit attest gebruiken om een vak vrij te stellen die in ALC werd gevolgd. Op vandaag moet je dit niet meer (op die manier) doen. Je kunt dit soort attest wel nog gebruiken om er het contract in bij te houden.
Meer achtergrond over ALC vind je in volgend artikel: Alternatieve leercontext (ALC)


Verklaring dagschool

Als de leerling te jong is om de cursus aan te vatten, maar in de dagschool wel al in het juiste leerjaar zit, dan kan dat met dit attest worden aangeduid. Bij vrijstellingen wordt er niets ingevuld.


Individueel curriculum

Een leerling die een individueel curriculum volgt en bijgevolg financieringscode 15 moet krijgen, duid je aan met dit attest. Het is belangrijk om de administratieve groep te kiezen. Is de leerling vrijgesteld voor een vak, dan kan dit ook hier ingevuld worden. Een vrijgesteld vak wordt dan met code 04 doorgestuurd.


Gemeenschappelijk curriculum

Een leerling die een gemeenschappelijk curriculum met aangepast lessenrooster volgt, duid je aan met dit attest. Een dergelijke leerling wordt met financierbaarheid 02 doorgestuurd, maar met een aangepaste vrijstelling. Een vrijgesteld vak wordt dan met code 04 doorgestuurd.


Toelatingsperiode

Met dit attest hou je bij wie er een toelatingsperiode heeft. Het is hier niet de bedoeling om vrijstellingen mee te geven.


Goedkeuring specialisatie

Een leerling moet goedkeuring krijgen van de academie in de specialisatiegraad aan te vatten. Gebruik dit attest om bij te houden dat deze formaliteit is afgehandeld, en koppel het attest hieraan. Het is hier niet de bedoeling om vrijstellingen mee te geven.


Schuinzitter (binnen de graad, over graden heen)

Deze attesten kun je alleen ingeven bij het gebruik van de inschrijvingswizard. Nadien kun je dit attest niet ingeven, alleen wijzigen.


Een schuinzitter is een leerling waarvan de inschrijving is verspreid over twee verschillende jaren, bijvoorbeeld omdat hij voor een bepaald vak niet geslaagd was, of tijdens zijn loopbaan van instrument is veranderd. Deze leerling zal dus sowieso twee verschillende inschrijvingen hebben. Het attest schuinzitter wordt toegekend aan de inschrijving die als eerste optie geldt. Vervolgens wordt er een attest van onze academie toegekend om de vrijstellingen in de andere administratieve groep toe te kennen.


Tip: Je kan een overzicht krijgen van de leerlingen met een pedagogisch attest en deze filteren per soort attest via het hoofdmenu leerlingen – alle lijsten – pedagogische attesten.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.