Als een leerling tijdens het schooljaar overlijdt, dan kan je dit op het pop-up scherm personalia (op de leerlingenfiche, tabblad start) aanduiden. (zie artikel Personalia van een leerling wijzigen) Je klikt hiervoor op de blauwe melding ‘Aanduiden als overleden’ onder 'meer acties'.


Door op deze melding te klikken, verschijnt een extra veld ‘Datum overlijden’.


Belangrijk: Na het invullen van de datum van overlijden moet je nog volgende stappen uitvoeren:

  • Om te voorkomen dat er geen communicatie meer wordt verstuurd naar deze leerling, is het best om alle communicatiegegevens te wissen.
  • Om het departement op de hoogte te brengen, moet de leerling uitgeschreven worden.