Via het menu Extra - Evaluatie - Resultaat - Resultaat 50%-leerlingen kom je aan dit overzicht. Via dit scherm kun je het resultaat ingeven voor de vakken die een 50%-leerling in een andere academie heeft gevolgd.
Leerling en vak toevoegen

Begin door te klikken op de groene knop 'Leerling toevoegen' boven of onder de tabel.In het pop-upvenster geef je de naam in van de leerling die je wenst op te zoeken. Eronder verschijnt aan de linkerzijde een lijst met leerlingen met een gelijkaardige naam. Selecteer de gewenste leerling.

Daarna kun je aan de rechterzijde het vak kiezen waarvoor je een ingave wil doen. Geef aan of de leerling slaagt (of niet) voor het vak. En geef een resultaat in, dit kan een cijfer of een tekst zijn zoals: 77, voldoening of geslaagd. En bevestig met de groene knop 'opslaan'.


Deze informatie is meteen zichtbaar in de historiek van de leerling, en op diens loopbaanfiche.


Opgelet: je zult alleen leerlingen vinden die (bij de inschrijving) minstens één vak hebben waar de vrijstelling 'wordt gevolgd in ...' staat vermeld. Het is niet voldoende om een pedagogisch attest '50%-regeling' te hebben. Logischer wijs geldt deze voorwaarde ook voor de vakken waar je uit kunt kiezen.


Resultaat wijzigen

Door op de desbetreffende lijn te klikken, kun je het ingevoerd resultaat wijzigen. (Je krijg hetzelfde venster als hierboven te zien.) Bevestig met de groene knop.


Resultaat verwijderen

Door op het prullenmandje te klikken op de lijn (helemaal rechts), kun je dat resultaat verwijderen.