Via het menu Extra - Evaluatie - Toonmomenten & puntenlijsten - Puntenlijsten krijg je het overzicht van puntenlijsten.


Je ziet er alle puntenlijsten van het huidige schooljaar. Ze staan gesorteerd in de volgorde waarop ze zijn aangemaakt. Indien gewenst kun je rechtsboven of rechtsonder het schooljaar wijzigen. En filteren elk van de kolommen: id, omschrijving, datum, periode, (eventueel) gekoppeld toonmoment en facultaire status.


Vanaf dit overzicht kun je: