In dit artikel leggen we uit hoe je meerdere opdrachtgebonden dienstonderbrekingen moet koppelen aan eenzelfde opdrachtregel.


Inleiding

In uitzonderlijke omstandigheden kan het wenselijk zijn om meerdere opdrachtengebonden dienstonderbrekingen op te nemen binnen de uren van eenzelfde opdrachtregel.

Voorbeeld

In een opdracht van 10 uur beeldatelier neemt een personeelslid 4 uur GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof voor een gans schooljaar. Gedurende een korte periode neemt die hier bovenop ook 4 uur Zorgkrediet voor palliatieve zorg met 1/5de.


Uitvoering

Omdat dit oorspronkelijk niet voorzien was wanneer de RL's in het leven zijn geroepen, bestaat de oplossing er in om dezelfde regel twee maal (identiek) door te sturen met alleen de dienstonderbreking verschillend. In bovenstaand voorbeeld zou dat betekenen om tweemaal een regel van 10 uur in te geven. Bij de ene regel wordt er 4 uur niet gepresteerd wegens het ouderschapsverlof. En in de andere regel wordt er 4 uur niet gepresteerd wegens het zorgkrediet.Bij verwerking door Edison worden beide regels samengevoegd en de dienstonderbrekingen op dezelfde 10 uur aanzien.Hetzelfde principe geldt voor meer dan twee dienstonderbrekingen. En alle combinaties zijn mogelijk zolang het totaal aantal uur van de opdracht niet wordt overschreden.