Op de lesfiche tabblad Restricties kun je een beperking opleggen voor welke leeftijd een specifieke les wordt aangeboden.
Dit is handig als je meerdere lessen hebt voor eenzelfde reeks administratieve groepen, maar de ene is voor jongeren en de andere voor volwassenen. (Dit kun je ook opvangen door deze reeks administratieve groepen op te splitsen.)Klik op het potloodje rechts om de restrictie te wijzigen.
Wanneer deze instelling actief is, zal deze les bij het online inschrijven alleen zichtbaar zijn als aan de voorwaarde is voldaan.