Onder het menu Leerlingen - Alle lijsten - UiTPAS - ...


Opgelet: deze lijsten zijn alleen zichtbaar als de koppeling met UiTPAS actief staat.


Leerlingen met een UiTPAS-nummer

Deze lijst toont alle leerlingen bij wie onder de personalia een UiTPAS-nummer is ingegeven. Je krijgt er de namen van de leerlingen te zien, de domeinen waarin ze zijn ingeschreven, het UiTPAS-nummer en of ze het kansenstatuut hebben.
Deze lijst kun je ook exporteren. In deze export is ook het domicilie-adres opgenomen.Leerlingen met een UiTPAS-derdebetaler

Deze lijst toont alle leerlingen bij wie onder tabblad financieel een UiTPAS-derdebetaler is ingebracht door het programma (!). Je krijgt er de namen van de leerlingen te zien, de domeinen waarin ze zijn ingeschreven, de domicilie-gemeente, het UiTPAS-nummer, het bedrag door de leerling te betalen en het bedrag betaald door de derdebetaler.
Deze lijst kun je ook exporteren. In deze export is het volledig domicilie-adres opgenomen.


Werk je niet met de koppeling met UiTPAS versie 2, kies je ervoor om de derdebetaler-betaling zelf in te geven. Deze betalingen worden niet in bovenstaand overzicht opgenomen. Je kunt er overzichten van bekomen in de dagtotalen.