Op de leerlingenfiche tabblad start, kun je het UiTPAS-nummer van een leerling ingeven als de koppeling met UiTPAS actief staat. Dan zul je het UiTPAS-logo vinden in de titelbalk van het deel personalia aan de rechterzijde.


Is er een UiTPAS-nummer ingebracht, staat het logo in het groen. Anders staat ze in het grijs.Door op het logo te klikken, kun je een pop-up venster openen. In dit venster kun je het UiTPAS-nummer van de leerling ingeven, wijzigen, verwijderen of controleren.


UiTPAS ingevenIs er nog geen nummer ingegeven, kun je niet veel anders dan in het invulveld gebruiken om een nummer van dertien cijfers in te geven en daarna op valideren te klikken.


Bij valideren doet DKO3 een aantal controles:

  • Is dit nummer niet reeds bij een andere leerling (in de academie) is ingebracht?
  • Is het een geldig UiTPAS-nummer, bij UiTPAS?
  • Komt het rijksregisternummer in UiTPAS overeenkomt met die in DKO3?
    Is dit niet het geval, krijg je als administratie de mogelijkheid om zelf een controle te doen en alsnog het nummer manueel goed te keuren. Bevestigd met de groene knop rechtsonder.
  • (zie hieronder)
UiTPAS wijzigen, verwijderen of controleren

Is er al een nummer ingegeven, zie je die meteen ingevuld staan. Onder het invulveld staat vermeld wanneer laatst werd gecontroleerd. (Met de knop valideren, kun je dit steeds opnieuw doen.) En eronder zie je de toestand van het kansenstatuut. Je zie de regio's waarbinnen de kaart actie is en per regio of het kansenstatuut werd toegekend.Je kunt altijd in het invulveld een nieuw nummer ingeven en daarna valideren. Of met de verwijderknop linksonder het UiTPAS-nummer leegmaken.