In dit artikel leggen we de werking van de koppeling met UiTPAS uit en wat de voordelen ervan zijn.Inleiding

Meer en meer steden en gemeenten gebruiken de UiTPAS (of Paspartoe binnen het Hoofdstedelijk Gewest) van Publiq vzw om vrijetijdsactiviteiten bekend en betaalbaar te maken voor personen in armoede. Dergelijke personen hebben het kansenstatuut actief staan op hun UiTPAS en krijgen bij intekenen op een activiteit het kansentarief aangeboden (i.p.v. de normale prijs).


Meer hierover op: https://www.uitpas.be/wat-is-uitpas en https://www.uitpas.be/activiteiten-in-de-regio


In het nieuw decreet (°2018) is de UiTPAS met kansenstatuut ook als geldig stavingsdocument opgenomen, tot het verkrijgen van het verminderd tarief in het DKO. Dus elke leerling met het kansenstatuut heeft automatisch recht op het verminderd tarief. - Zie koppeling niveau 1


Een leerling met kansenstatuut (in de UiTPASregio van de academie) krijgt dan hier bovenop nog een bijkomende vermindering (in de meeste gevallen 80%) onder de vorm van een derdebetaler. En moet voor de administratieve verwerking in de UitDatabank geregistreerd worden. - zie koppeling niveau 2
Er zijn gemeenten die bijkomende voorwaarden opleggen of deze vermindering op een andere manier toepassen. Daarom is ervoor geopteerd om dit apart te kunnen activeren.


Koppeling niveau 1: verminderingsattest

Zodra de koppeling geactiveerd is, verschijnt op de leerlingenfiche tabblad start de mogelijkheid om het UiTPAS-nummer van de leerling in te geven.
Meer hierover in volgend artikel: UiTPAS-nummer ingeven, wijzigen, verwijderen of controleren


Een leerling met een UiTPAS-nummer met kansenstatuut (in eender welke regio) krijgt bij inschrijven automatisch een verminderingsattest Leefloner (C) toegekend met in de opmerking 'UiTPAS met kansenstatuut' vermeld.


Je kunt een lijst bekomen met alle leerlingen met een UiTPAS-nummer in de Lijsten voor UiTPAS. Daar zie je ook wie het kansenstatuut heeft en dus een vermindering heeft gekregen.Koppeling niveau 2: derdebetaler + inschrijven in UitDatabank

Wanneer deze versie van de koppeling actief is, maakt DKO3 jaarlijks een evenement aan in de UitDatabank. 


Bij het inschrijven van de leerling zal DKO3 het verminderd inschrijvingsgeld en alle kosten (die mogen voor UiTPAS in rekening gebracht worden) doorgeven aan UiTPAS en krijgt die als antwoord het bedrag dat de leerling effectief moet betalen. Voor het overig bedrag zal DKO3 een derdebetaler-betaling ingeven. (Deze betaling kun je niet zelf wijzigen.) Met als gevolg dat in DKO3 enkel nog het bedrag open staat die de leerling moet betalen.

Tegelijkertijd wordt de leerling in dat UitDatabank-evenement ingeschreven.


Voor de duidelijkheid: Een leerling met kansenstatuut krijgt eerst een verminderingsattest toegekend. En pas daarna wordt met UitPas contact opgenomen om te weten te komen wat het derdebetaler-bedrag moet zijn. Dus het derdebetalersysteem wordt sowieso op het verminderd inschrijvingsgeld toegepast.

Bij een verdeelsleutel 80/20 geeft dit volgende bedragen:

2022-2023 (in euro)
Inschrijvingsgeld
vermindering
te betalen
Kind
49
39,20
9,80
Volwassene
145
116
29Bij de inschrijvingsgelden, kun je per tarief instellen of deze extra kosten in rekening gebracht mag worden voor UiTPAS. Daarbij is het mogelijk om het inschrijvingsgeld van vrije leerlingen in rekening te laten brengen.

Binnenkort wordt dit ook mogelijk voor de manuele kosten.


Je kunt een lijst bekomen met alle leerlingen met een UiTPAS-derdebetaler in de Lijsten voor UiTPAS. Daar zie je ook voor welk bedrag en voor welk(e) domein(en).Koppeling activeren

Om deze koppeling (niveau 1 of niveau 1 met niveau 2) te activeren, stuur je een mailtje naar de helpdesk met de vraag deze te activeren.


Om de koppeling niveau 2 te kunnen gebruiken moet de academie als organisator (en locatie) bestaan in de UitDatabank. Dit zoeken we eerst voor de academie op. Als hier een probleem mee is, zullen we vragen om hiervoor contact op te nemen met de kaartsysteembeheerder.verwante artikels: