Sommige klassikale vakken worden modulair georganiseerd of hebben één of meerdere componenten waarbij de leerling een keuze moet maken uit verschillende mogelijkheden (bijvoorbeeld concerten of voorstellingen).


In DKO3 los je dat op met modulaire lesmomenten. Elke module, concert of voorstelling is een klassikale les van de soort Module, concert, voorstelling, ... Vervolgens maak je een overkoepelende klassikale les waarbinnen alle modules verzameld worden via het tabblad Lesmomenten.


Het kiezen van de modules kan worden ingesteld per modulair lesmoment. Zo kun je bijvoorbeeld de module van het eerste trimester laten kiezen begin september, de module voor het tweede trimester in december, ... Bij concerten en voorstellingen moet je de leerling zelfs helemaal niet op voorhand laten kiezen. Hier kun je gewoon aanwezigheden registreren op het moment van de voorstelling zelf en dan wordt de leerling achterliggend automatisch toegewezen.


De hoofdles


Je begint altijd met een hoofdles, dat is een gewone klassikale les voor het vak met de gekoppelde administratieve groepen zoals gelijk welke andere klassikale les in DKO3. Die les heeft alle kenmerken van een normale les: één of meerdere leerkrachten, administratieve groepen en eventueel restricties. Daarnaast kunnen er ook normale lesmomenten in zitten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er in september een aantal normale lessen zijn waarin de modulewerking wordt uitgelegd. 


Vervolgens kun je per keuze van modules of concerten een modulair lesmoment toevoegen. Dat kun je op het tabblad Lesmomenten door te klikken op het dropdown-menu bij de knop Lesmoment toevoegen... Je geeft dan een naam aan het modulair lesmoment, bijvoorbeeld "Module 1e trimester". Bij de opmerking kun je de uitleg invullen die de leerling te zien krijgt op mijnACADEMIE voor deze module. Als het een modulair lesmoment is voor het eerste trimester, dan kun je ook de velden Van en Tot daaraan aanpassen, maar dat hoeft niet per sé. De mogelijke modules die aan de rechterkant getoond worden zijn diegene die passen binnen die opgegeven periode.Je vult ook in hoeveel modules de leerling minimaal en maximaal kan kiezen. Het online kiezen van modules wordt mogelijk met update 2022.7, hiervoor zal dan ook nog een extra veld zijn om de periode te kunnen aanduiden waarbinnen de leerling vrij kan kiezen.


Aan de rechterzijde van het venster staan alle modules (zie verder) opgelijst die binnen de opgegeven periode vallen. Hier kun je de modules aanvinken die specifiek kunnen gekozen worden in dat modulair lesmoment. Eventueel kun je ook de volgorde bepalen met de blauwe knoppen aan de rechterkant.


Het is niet nodig om de specifieke modules onmiddellijk te koppelen, dit kan ook in een latere fase gebeuren. Je hoeft dus niet meteen alle modules te kennen om de leerling te laten inschrijven op een modulaire klas.


De modules, concerten, voorstellingen, ...


De modules zelf maak je ook via de klassikale lessen. Dat is gewoon een klassikale les van de soort Modules, concerten, voorstellingen, ... Een module heeft echter geen administratieve groepen, want deze worden gekoppeld via de hoofdles.


Je kan leerkrachten koppelen aan de hoofdles en aan de modules. Voor het registreren van aanwezigheden is het voldoende dat een leerkracht ofwel aan de hoofdles gekoppeld is, dan wel aan de module in kwestie. Een goede praktijk is om de klasleerkracht aan de hoofdles te koppelen. Aan de modules koppel je dan de leerkrachten die specifiek bij die module horen, en dat kan uiteraard evengoed de klasleerkracht zijn.


Op het tabblad Inschrijvingen van een leerling zul je na toewijzing van de hoofdles een kort overzicht krijgen van de modulaire lesmomenten. Daar kun je de keuzes maken of de gemaakte keuzes raadplegen.