Met een aliasles kun je twee zaken bereiken:

  • Een leerling toewijzen aan een klassikale les die andere eigenschappen (administratieve groepen, vak) heeft. Dit is heel nuttig voor het aanbieden van meer dan één gerelateerd klassikaal vak in slechts één les (een extra vak).
  • Of gerelateerde lessen koppelen, bijvoorbeeld MCV + Groepsmusiceren. Dit maakt het inschrijven eenvoudiger als de leerling zich moet houden aan bepaalde combinaties van lessen.

Hou beide situaties goed uit elkaar!


Een les met andere eigenschappen


In sommige gevallen is het toegestaan om leerlingen met verschillende (gerelateerde) vakken in één les te groeperen. Voor individuele vakken is dat in DKO3 geen enkel probleem: de leerkracht sleept gewoon de verschillende leerlingen in het juiste lesmoment. Voor klassikale vakken is er nu de aliasles.


In de praktijk zul je nog één les hebben waarin alle leerlingen worden toegewezen, ongeacht het vak van de inschrijving. Je maakt die les zoals voorheen, maar met één van de vakken (en gekoppelde administratieve groepen). Het meest voor de hand liggend is om het vak te kiezen waarvan je het meeste leerlingen zult hebben, maar veel maakt het niet uit.


Wil je het nu ook mogelijk maken dat er leerlingen met een ander vak en/of administratieve groep in die les kunnen worden toegewezen, dan maak je voor die andere combinatie een aliasles. Bij het maken van een nieuwe klassikale les kies je dan bij Soort voor Aliasles (extra vak, koppelingen, ...). Het vak is het extra vak waarvoor je die oorspronkelijke les wil toegankelijk maken.In de details van een aliasles zul je zien dat er minder tabbladen en instelmogelijkheden zijn. Het belangrijkste hier is dat je op het tabblad Meta ook de administratieve groep(en) moet toevoegen, en uiteraard ook specifiëren aan welke 'normale' les deze aliasles gekoppeld is. Dit doe je eveneens via tabblad Meta met de knop Les(sen) koppelen...


Afhankelijk van de inschrijving van de leerling, zal de oorspronkelijke les getoond worden, of de aliasles. Op het moment dat je een leerling toewijst (via tabblad Inschrijvingen in DKO3 of via mijnACADEMIE), zal de leerling niet worden toegewezen aan de aliasles, maar aan de oorspronkelijke les. De aliasles wordt dus enkel gebruikt om het inschrijven eenvoudiger te maken en de aliasles zal dus nooit toegewezen leerlingen bevatten.


Lessen koppelen


Wanneer je twee lessen wil koppelen, dan maak je beide lessen apart als normale klassikale lessen. Vervolgens maak je een extra les - een aliasles - waarmee je die beide lessen aan elkaar koppelt. Het verschil met de bovenstaande manier van werken (extra vak) is dat je nu meer dan één les koppelt.


Bij de inschrijving via mijnACADEMIE worden alleen de aliaslessen getoond. Dat komt doordat mijnACADEMIE detecteert dat een les binnen dezelfde inschrijving ook via een aliasles wordt aangeboden. Via het tabblad Inschrijvingen in DKO3 zul je wel alle losse lessen te zien krijgen naast de aliaslessen, maar de lessen die via mijnACADEMIE niet zichtbaar zijn hebben een lichtere achtergrondkleur.