Op de lesfiche Tabblad Restricties kun je beperkingen opleggen op basis van een ander gevolgd vak, binnen dezelfde inschrijving.

Opgelet: Deze instelling is alleen beschikbaar voor een klassikale les waar het vak groepsmusiceren gekoppeld is.Het doel van deze instelling is om deze les enkel beschikbaar te stellen voor leerlingen die een specifiek instrument volgen. Zodat enkel de leerlingen die het juiste instrument bespelen deze groep kunnen kiezen.

Een leerling die niet voldoet aan deze voorwaarde (die dus geen van de gekoppelde vakken volgt), krijgt deze les niet te zien. Bij het manueel inschrijven, zal


Vak(ken) toevoegen

Met de groene knop 'Vak(ken) toevoegen' kun je extra vakken aan deze les koppelen.Je krijgt een scherm aangeboden met daarin alle individuele instrumenten maar ook enkele groeperingen (klassiek of jpr) zoals blokfluit, fluit, gitaar, hobo, klarinet, koper, saxofoon en slagwerk. Je bepaalt zelf de gekozen vakken en bevestigt met de groene knop.


Vak(ken) verwijderen


Met het prullenmandje naast de lijn, kun je eenvoudig een vak terug wegdoen.