Via extra - mijnacademie - voorbereiding - Vakken voor restricties klassikale lessen kun je instellen wanneer de restricties op eerder gevolgde lessen actief zijn.


Nog even de achtergrond ronde restricties op eerder gevolgde lessen:

Per les kun je instellen of deze les bij het (online en manueel) inschrijven alleen zichtbaar is, als de leerling in het voorgaand schooljaar in een of meerdere mogelijke lessen was ingeschreven. Dit is handig bij lessen die alleen bedoeld zijn voor (bestaande groepen) leerlingen die doorstromen uit een andere les voorgaand schooljaar.

Meer over het instellen ervan vind je in volgend artikel: Restrictie op eerder gevolgde les instellen


Hier stel je enkel in wanneer die restricties van toepassing zijn. Het idee is dat dergelijke beperkingen slechts tijdelijk zijn, als een vorm van voorrangsperiode. Maar dat de les uiteindelijk wel voor iedereen beschikbaar komt.


Om dit niet les per les te moeten instellen, doe je dit per vak. Daarvan de titel van dit scherm.Restricties die momenteel actief zijn, staan zonder kleur en met zwarte tekst. Restricties die momenteel nog niet (of niet meer) geldig zij, staan in het grijs.


Geldigheid toevoegen

Met de knop 'vak toevoegen' bovenaan, kun je een nieuwe periode ingeven. Je kiest een (klassikaal) vak en geeft de periode op waarop de beperking geldig is.Geldigheid wijzigen

Het is momenteel niet mogelijk om ze nadien nog te wijzigen. Als de periode moet aangepast worden, moet je de lijn verwijderen en opnieuw toevoegen.


Geldigheid verwijderen

Met het prullenmandje rechts op de lijn, is het mogelijk om op eenvoudige manier die te schrappen.