Op de lesfiche Tabblad Restricties kun je beperkingen opleggen op basis van een toegewezen les uit voorgaand schooljaar. Dit zorgt ervoor dat een leerling bij zijn voorstel of inschrijving de huidige les alleen te zien krijgt, als de leerling in voorgaand schooljaar in een van de gekoppelde lessen les heeft gevolgd. In andere woorden: lessen die alleen beschikbaar zijn bij doorstroom uit een voorgaande les.
Nuttig bij lessen in een dagschool (vestigingsplaats van de academie) en waar leerlingen uit die school voorrang krijgen om in te schrijven wegens het beperkt aantal plaatsen.


Les(sen) toevoegen

Met de groene knop 'Les(sen) toevoegen' kun de koppeling met andere lessen leggen.Je krijgt een scherm aangeboden met lessen uit vorig schooljaar waar hetzelfde vak werd gegeven. Je kunt de zoekfunctie gebruiken om te zoeken op code. En vinkt de gewenste les(sen) aan en bevestigt.Nadien zie je de gekoppelde lessen aan de rechterzijde. Tussen haakjes staat de ID en kun je doorklikken naar die les.

Vanaf dit overzicht kun je eenvoudig extra lessen toevoegen of een gekoppelde les terug verwijderen (door op het prullenmandje te klikken).


Geldigheid restricties instellen

In bovenstaande schermafbeelding valt de melding op dat de restrictie momenteel niet actief is. In andere woorden: er is nog niet ingesteld wanneer deze beperking actief moet zijn. Je kunt er doorklikken naar het juiste scherm waar je dit moet instellen.

Het idee is dat een dergelijke restrictie slechts tijdelijk van toepassing is. Dat wanneer een zekere voorrangsperiode is afgelopen, deze beperking niet langer afgedwongen moet worden. Meer hierover via volgend artikel: Geldigheid van restricties op eerder gevolgde les beheren