Door een reorganisatie van het uurrooster of omwille van een vervanging, kan het nodig zijn dat een les in een andere vorm moet doorgaan: een andere vestigingsplaats, locatie en/of lesmoment. Dit artikel legt je uit wat de beste oplossing is in functie van de situatie en wat je hiervoor moet doen.


Vooraleer je begint moet de volgende vraag gesteld worden: blijft de samenstelling van de groep dezelfde? In andere woorden: zijn het nog steeds dezelfde leerlingen die samen les blijven volgen? Als hierop het antwoord positief is, mag je dit als een aanpassing van een klassikale les beschouwen. (Zie verder in dit artikel)


Individueel toewijzen

Als hier het antwoord negatief is, moet een leerling individueel aan een nieuw lesmoment toegewezen worden. Wat je dan moet doen, staat uitgelegd in volgend artikel: Leerling aan nieuw lesmoment toewijzen


Details van de les aanpassen

Als de groep leerlingen dezelfde blijft, kun je de bestaande les blijven gebruiken en moet je de details van de les wijzigen. Dit alles doe je van op de lesfiche.


Leerkracht wijzigen

Op het tabblad details kun je in de centrale kolom de gekoppelde leerkracht aanpassen. Als de klasleerkracht wijzigt, moet je de bestaande titularis verwijderen en een nieuwe klasleerkracht koppelen. Het is immers niet mogelijk om de periode van de gekoppelde/te koppelen klasleerkracht aan te passen. Daarom is het beter om de nieuwe klasleerkracht toe te wijzen, waardoor het lijkt alsof dat al van 1 september zo is. Ook al is dat niet zo.


Je kunt ook een of meer interimarissen koppelen aan de les. Via de periode bepaal je de periode waarbinnen die toegang heeft tot de les. Opgelet: dit wordt strikt toegepast. Wil je dat de interimaris op het einde van de week nog aanwezigheden kan ingeven, moet je de periode enkele dagen langer laten lopen dan de effectieve vervangopdracht loopt.


Meer hierover in volgend artikel: Lesfiche, Tabblad Details


Vestigingsplaats wijzigen

Eveneens op tabblad details kun je eenvoudig de vestigingsplaats waar die les aan gekoppeld is wijzigen. Ook hier kun je geen periode opgeven en gaat het programma uit van de huidige toestand als deze die in het programma wordt bijgehouden.


Lesmoment wijzigen

Als een lesmoment moet wijzigen bij een les, moeten we rekening houden met de reeds ingebrachte aanwezigheden. Als er nog geen aanwezigheden werden ingebracht, kun je het lesmoment zonder meer verwijderen.

Zijn er al aanwezigheden ingebracht zal dat niet lukken en krijg je een melding met de data waarop er al werden ingebracht. In die situatie moet je bij het bestaande lesmoment de periode inkorten. Zo blijven de bestaande aanwezigheden geldig, zonder dat de lesmomenten hoeven verder te lopen.

Daarna voeg je een nieuw lesmoment toe die qua periode aansluit.


Meer hierover in volgend artikel: Lesfiche, Tabblad Lesmomenten