In dit artikel staan enkele antwoorden gebundeld op vragen die regelmatig voorkomen over de leerbewijzen in DKO3.


Het aantal lestijden vermeldt klopt niet

De leerbewijzen in voege sedert het nieuw decreet van 2018 spreekt van 'wekelijkse lestijden' en niet 'lestijden'. Hoewel de formulering verwarrend kan zijn, is het cijfer die DKO3 hier eenvoudig uit te rekenen.

Enkele voorbeelden:


Wekelijkse lestijden per jaar
Aantal jaar in opleiding
Lestijden op leerbewijs
236
3
3
9
10440
8540
41010