Om toegang te hebben tot DKO3 moet je een account hebben (kortweg DKO3-account). Dit account bestaat uit een gebruikersnaam in de vorm van een werkend e-mailadres.
Een account is strikt persoonlijk en kan je toegang geven tot meerdere academies. Je kunt slechts één account hebben, want die wordt aan jou gelinkt door middel van je rijksregister- of bisnummer.


Een account wordt gemaakt door een gebruiker met het recht DKO3-beheerder, veelal iemand bij de administratie van een academie. Diezelfde DKO3-beheerder geeft je ook de nodige rechten om toegang te hebben. Rechten worden per academie toegekend. (Artoso komt niet tussen in het aanmaken van account of toekennen van rechten, tenzij het door omstandigheden onmogelijk is als academie om dit zelf uit te voeren.)


Op het hoogste niveau zijn er drie soorten:

  • Leerkracht
  • ALC-contactpersoon (gelijkaardig aan leerkracht)
  • Administratie


Bij Leerkracht en ALC-contactpersoon zijn er geen verdere onderverdelingen. Het recht toekennen geeft toegang tot de volledige leerkrachtmodule van DKO3. Toegang tot specifieke schermen of functionaliteit wordt vastgelegd via instellingen op niveau van de academie (en dus niet op persoon).


Het administratief pakket DKO3 bestaat uit heel wat onderdelen en functionaliteiten, daarom is onder het recht administratie mogelijk om toegang te geven tot specifieke onderdelen van het programma. Die rechten worden gebundeld in rechtengroepen en zo zijn er momenteel een twintigtal, waarvan de meeste door een DKO3-beheerder kunnen toegekend worden.


Volgende rechten kunnen niet door een DKO3-beheerder toegekend worden, maar door een Artoso-medewerker:

  • Beheer evaluatie (met structuur) - geeft schrijftoegang tot de structuur van evaluaties
  • DKO3-beheerder - geeft toegang toekennen van rechten aan zichzelf en andere gebruikers alsook een reeks specifieke functionaliteit voorbehouden voor DKO3-beheerders
  • Personeel zorg (alleen lezen)
  • Personeel zorg (lezen en schrijven)


Deze rechten aanvragen/toekennen moet per mail gebeuren door de directie van de academie.


Zo zijn er verschillende rechtengroepen die rechten/toegang geven tot hetzelfde onderdeel van het programma zoals 'leerlingenadministratie (alleen lezen)' en 'leerlingenadministratie (lezen en schrijven)'. Het is niet de bedoeling dat beide tegelijk worden toegekend. Op deze manier tegenstrijdige rechten toekennen zal resulteren dat je als gebruiker enkel leesrechten hebt op dit onderdeel.