In dit artikel leggen we uit hoe je op een correcte manier doorgeeft dat een personeelslid meermaals dezelfde dienstonderbreking opneemt in overlappende periodes.


Een voorbeeld:

Een voltijds benoemde leerkracht neemt 5 uur verlof TAO (opdrachtgebonden dienstonderbreking) gedurende het ganse schooljaar om in de plaats pedagogisch coördinatie-uren uit te voeren.


Hiervoor heb je een opdrachtenpakket aangemaakt met referentiedatum 1 september waarin de dienstonderbreking voor de verschillende relevante uren loopt tot 30 juni. De uren pedagogisch coördinatie geef je in vacante uren in, met het vinkje 'tijdelijke andere opdracht' actief.In december valt de directeur gedurende een maand ziek. Dezelfde collega wil die persoon vervangen en neemt een tweede verlof TAO op de rest van zijn uren. Die laat ook tijdelijk de uren peco vallen om voltijds directeur op te nemen.


Je maakt een nieuw opdrachtenpakket aan bij het begin van de nieuwe situatie. En alle onderbroken uren krijgen de dienstonderbreking verlof TAO, met dezelfde einddatum (het einde van deze kortstondige vervanging). En de interimuren krijgen eveneens het vinkje 'tijdelijk andere opdracht' actief.

(De peco uren kunnen dan tijdelijk door een andere collega uitgevoerd worden. Gezien het vacante uren zijn, gaan die meteen naar die andere persoon.)


Daarna maak je nog een derde opdrachtenpakket (op de aansluitende datum) waarin je de oorspronkelijke situatie (die van 1 september dus) herneemt en opnieuw laat lopen tot het einde van het schooljaar.