In dit artikel vind je uitleg over de fouten die regelmatig voorkomen bij personeelszendingen, en wat je er aan kunt doen.


Ongeldige einddatum bij een vacante opdracht

Bij een opdracht in vacante uren, is de uiterste geldige einddatum 30 juni van het lopend schooljaar. (Enkel bij administratie-uren mag dat 31 augustus zijn.) Voor uren onder het ambt ICT-coördinator geldt dezelfde regeling als leraarsuren: maximaal 30 juni.Einddatum opdrachtgebonden dienstonderbreking moet dezelfde zijn voor elke opdrachtregel

Door omstandigheden kan het voorkomen dat een personeelslid meermaals dezelfde (opdrachtengebonden) dienstonderbreking neemt maar voor verschillende overlappende periodes. Dit komt wel vaker voor bij een verlof TAO.


In dit geval moet je elke wijziging (dus wanneer er uren meer of minder in die dienstonderbreking genomen worden) als aparte periodes behandelen. En een zending waar alle regels met die dienstonderbreking lopen tot dezelfde einddatum. (Een concreet voorbeeld vind je in volgend artikel: Opdrachtgebonden dienstonderbreking die in overlappende periodes loopt ingeven)