Via het menu extra - inschrijvingen - verdeling - pedagogisch comfort kun je de bezetting opvolgen van de leerkrachten voor hun individuele lessen.


Vooraleer je het overzicht kunt gebruiken, moet eerst het pedagogisch comfort ingesteld worden. (Met pedagogisch comfort wordt bedoeld hoeveel tijd een leerling individueel les mag krijgen van de leerkracht.)


Pedagogisch comfort instellen

Op het tabblad Instellingen moet je eerst vastleggen per graad en leerjaar hoeveel tijd er per leerling wordt toegekend.

In het overzicht zie je de verschillende sets die reeds bestaan. Hier kun je ze wijzigen en kun je er de volgorde van wijzigen.Met de groene knop linksboven kun je een extra set toevoegen. Geef de set een zinvolle naam. Vrijblijvend kun je de set toekennen aan een specifieke vestigingsplaats, leerkracht en/of optie.Bevestig met de groene knop 'opslaan'.


Pedagogisch comfort opvolgen

Via het tabblad overzicht kun je voor een specifieke leerkracht en/of vak details bekomen van de stand van zaken. Met de filter links kies je schooljaar, leerkracht (of gebrek aan) en/of vak. Bovenaan kun je filteren op de status (voorstel, inschrijving en/of toewijzing.) En indien gewenst de berekening omzetten van uren naar minuten (of omgekeerd).


Bij een filter per leerkracht kun je er eveneens het toegewezen aantal uur ingeven of aanpassen, met het invulveld per vestigingsplaats. (Dit kun je ook via de personeelsfiche, tabblad Pedagogisch comfort.)
Je kunt meer details krijgen over de leerlingen door te klikken op de blauwe tekst 'xx leerlingen'. In het pop-up venster zie je de namen van de leerlingen. En kun je er doorklikken naar de leerlingenfiche.