Via het menu extra - inschrijvingen - documenten - uurrooster heb je de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de ingerichte (les)uren binnen de academie, eventueel gefilterd op een specifieke vestigingsplaats. Dit document geeft per leerkracht een overzicht van zijn weekrooster, met volgende kolommen: lesmoment, aantal leerlingen, aantal lestijden, de frequentie en de vestigingsplaats.


Het is mogelijk dit overzicht te krijgen over alle vestigingsplaatsen heen, of voor een specifieke vestigingsplaats.