Via het menu Extra - Financieel - Aanrekenen - Aanrekeningen afdrukken kan je de aanrekeningen in bulk afdrukken. Deze afdruk wordt geregistreerd. (Dit om te vermijden dat je voor de vervaldatum alweer een nieuwe aanrekening kunt mailen of printen.)


Wil je liever aanrekeningen mailen? Lees verder in volgend artikel: Aanrekeningen in bulk mailen


Deze afdruk gaat uit van de klassieke overschrijving. Je kunt niet kiezen welke betalingswijzes worden aangeboden. Het rekeningnummer en de begunstigde stel je in bij de mijnACADEMIE-instellingen tabblad betalingen.

Verder kun je (op dezelfde plaats) de afdruk deels personaliseren. Je hebt er de mogelijkheid om een eigen inleidende tekst in te stellen bij de instelling "Inleidende tekst op aanrekening".


Het bepalen van de vervaldatum, doet het programma aan de hand van enkele instellingen in mijnACADEMIE - tabblad betalingen.


Bij het openen worden de openstaande saldi nogmaals herberekend, om zeker de laatste stand van zaken te hebben.

Daarna krijg je de mogelijkheid om de aanrekening af te drukken. Je kunt ervoor kiezen om voor een beperkte groep leerlingen de aanrekening te maken, door het aantal naar beneden te brengen. Indien gewenst, kun je kiezen om een versie te genereren met het gekende roze overschrijvingsformulier onderaan de afdruk.
Je bevestigd met de groene knop 'Aanrekening afdrukken'. Die stap kun je herhalen tot er voor alle openstaande bedragen een aanrekening is gegenereerd.