Via het menu Extra - Financieel - Controle - Lege leefeenheden kan je een lijst terugvinden van de betalingen die gekoppeld zijn aan adressen (leefeenheden) waar geen actieve gezinsleden meer zijn. Dit kan voorkomen na een adreswijziging.


In het overzicht krijg je het adres te zien en wie er dit als domicilieadres heeft gehad (met einddatum), het bedrag van de betaling en het openstaand saldo op dat adres.

Je kunt doorklikken op elk van de leerlingen in het overzicht.Met deze lijst kan je betalingen opsporen en die overzetten naar het juiste gezin (= nieuwe adres). Klik hiervoor op het groene pijltje rechts van de lege leefeenheid. Er verschijnt een venster waarin je een zoekopdracht kunt invoeren. In geval van een adreswijziging kan je gewoon zoeken naar de ex-leden van die leefeenheid. Deze kan je zien in het overzicht ‘Lege leefeenheden’.Belangrijk om weten:

Wanneer niet alle personen uit dezelfde leefeenheid naar het nieuwe adres mee 'verhuizen', is het adres geen lege leefeenheid. En is het dus niet mogelijk om deze weg (dit scherm) de verdwenen betalingen op te zoeken om over te zetten.

Eventueel kun je hetzelfde bereiken (= betalingen overzetten) via de lijst online betalingen. De andere betalingen zul je handmatig moeten overzetten, door naar een van de leerlingen te gaan die nog op het oude adres zijn achtergebleven om daar de betalingen te verwijderen. En nadien op het nieuw adres de desbetreffende betalingen opnieuw in te geven.