Als de leerling een vak volgt buiten de schoolmuren, bijvoorbeeld bij een vereniging, dan volgt de leerling het vak in ‘Alternatieve leercontext’. Dit wordt met een attest alternatieve leercontext aangeduid in de inschrijving van de leerling. Op dit attest moet je aanduiden wie de ‘Partner’ is. Die partners kan je invoeren in DKO3 via ‘Extra – Inschrijvingen – Varia - Partners alternatieve leercontext,’.

 

Een Partner toevoegen

Klik op de groene knop ‘Partner toevoegen‘ om een partner toe te voegen. Er verschijnt een dialoogvenster waar je de partner een naam geeft. Bevestig met ‘Opslaan‘.De aangemaakte partner verschijnt nu in het overzicht. Klik op het lijntje van de partner om verdere instellingen te doen.
Op tabblad ‘Details’ kan je de contactgegevens van de partner invullen. Op tabblad ‘Documenten’ heb je de mogelijkheid documenten op te laden met betrekking tot de partner. Ten slotte kan je op tabblad ‘Leerlingen’ een overzicht vinden van de leerlingen die les volgen bij deze partner in plaats van een les van de academie.

 

Partner verwijderen

Via de grijze knop ‘Acties’ midden boven heb je de mogelijkheid de partner te verwijderen.