Sommige tarieven kan je onmogelijk automatisch laten aanrekenen, omdat die te uitzonderlijk zijn of te ingewikkeld om in voorwaarden te gieten. Dan werk je met manuele correcties.
Manuele correcties kun je bij het inschrijven manueel ingeven, of gebruik maken van vooraf aangemaakte correcties. Dergelijke correcties aanmaken doe je vanaf het menu extra - inschrijvingen - financieel - mogelijke correcties.

 

Correctie aanmaken


Je klikt op de knop ‘Correctie toevoegen‘. In het volgende venster noteer je het bedrag, je kan een opmerking noteren en je zet het tarief op actief. Tenslotte klik je op ‘Opslaan‘. Een correctie kan je niet verwijderen, enkel op niet-actief plaatsen.

 

Eenmaal de correctie aangemaakt, kun je ze gebruiken om toe te passen bij een leerling. Hoe je zo'n correctie toekent, kun je lezen in volgend artikel: Correctie op het te betalen bedrag ingeven