inschrijvingsgeld beheren Afdrukken

Gewijzigd op: Vr, 25 Mrt, 2022 om 9:32 AM


Onder het menu ‘Extra – Inschrijvingen – financieel - Inschrijvingsgeld’ vind je de verschillende tarieven terug. Als je het aanbod gekopieerd hebt naar het nieuwe schooljaar, dan worden de officiële tarieven hier automatisch klaargezet. Aan deze officiële tarieven kan je niets aanpassen.
Je kan echter ook zelf andere tarieven instellen. Dit doe je als er bijvoorbeeld een administratiekost moet bijgerekend worden.
Tarief toevoegen

Klik op de groene knop ‘Tarief toevoegen‘ om een tarief toe te voegen. Geef het tarief een naam en kies de groepering. Wanneer het tarief per persoon wordt gerekend kies je voor groepering = persoon, geldt het tarief per domein, duid dan groepering = domein aan. Vul het bedrag in en klik op ‘Toevoegen’. (Nadien kun je de groepering ook nog wijzigen naar 'inschrijving', waar deze kost per inschrijving aangerekend zal worden.)
Tarief wijzigen - tabblad details

Het tarief verschijnt nu in het overzicht. Klik op het lijntje van een tarief om het verder te kunnen bewerken. Op tabblad ‘Details‘ kan je de naam, groepering en bedrag wijzigen. Je kan ook voorwaarden koppelen aan het tarief en aanduiden of het tarief fiscaal aftrekbaar is.


Er zijn verschillende voorwaarden die je kan instellen in combinatie met een operator en een waarde. De operator is afhankelijk van de voorwaarde.


Hieronder zijn de verschillende voorwaarden ingesteld als voorbeeld en krijg je wat meer uitleg.


 • leeftijd: (volgens het voorbeeld hierboven) geldt voor iedereen ouder dan 18. Als je de leerlingen tussen 18 en 24 jaar wil bereiken, dan moet je 2x de leeftijdsvoorwaarde instellen. De eerste stel je in met ‘> 18 (of >= 18)’ en de tweede met ‘< 24 (of <= 24)’.

 • postcode: (volgens het voorbeeld hierboven) dit tarief geldt voor iedereen die woont in postcode 8500. Je kan hier nog postcodes toevoegen, dat doe je door de postcodes naast elkaar, enkel met een komma te scheiden (geen spaties!)

 • landcode: kan je gebruiken als bijvoorbeeld de leerlingen die niet in België wonen een extra bedrag moeten betalen. De landcode van België is 150.

 • reden_verminderd_tarief: elk verminderd tarief heeft een code. Hier moet je de codes noteren, gescheiden met een komma, zonder spatie!
  • A= volledig werklozen
  • B = Werklozen andere categorieën
  • C = Leefloners
  • D = Personen met een beperking
  • E = Residenten gezinsvervangend tehuis
  • F = Erkende politieke vluchtelingen
  • G = volwassenen van 18 tot 24 jaar
  • H = Jongeren – ander lid leefeenheid betaald
  • I = Jongeren – bijkomende studierichting
  • J = Arbeidsongeschiktheid
  • K = Verhoogde tegemoetkoming
  • Z = Zonder inschrijvingsgeld

 • domein: hier kan je een domein uitsluiten of domeinen aanduiden. Je gebruikt hiervoor de nummers van de domeinen. (Die nummers vind je terug via het hoofdmenu ‘Extra – Inschrijvingen – Aanbod - Domeinen’.)
  • 1 = Beeld
  • 2 = Dans
  • 3 = Muziek
  • 4 = Woord
  • 5 = Domeinoverschrijdend

 • graad: je kan aanduiden of dit tarief moet aangerekend worden in een bepaalde graad, of net niet. Je noteert hier de id's van de graden, die je terugvindt via het hoofdmenu ‘Extra – Inschrijvingen – Aanbod - Graden'
  • kleutergraad = A1
  • 1e graad = 08
  • 2e graad = 09
  • 3e graad = 10
  • 4e graad = 11
  • Specialisatiegraad = SG
  • cultuurgraad = CG
  • zonder graad = A2

 • officieel: als een bedrag enkel mag aangerekend worden voor officiële administratieve groepen dan kan je hier als voorwaarde instellen officieel IS 1.

 • les: als een bedrag moet aangerekend worden in één bepaalde les, dan vul je hier de id in van die les met operator IS; als er meerdere lessen aangeduid moeten worden, dan gebruik je de operator IN. De id van een les vind je terug in de les zelf.

 • vak: als een bedrag moet aangerekend worden wanneer je je inschrijft voor een bepaald vak, dan vul je hier de id in van dat vak met operator IS; als er meerdere vakken aangeduid moeten worden, dan gebruik je de operator IN. De id vind je terug via het hoofdmenu ‘Extra – Inschrijvingen – Aanbod: Aangeboden vakken’.

 • UITPAS kansentarief: als een tarief net niet of net wel aangerekend moet worden bij een leerling met kansenstatuut, gebruik je deze voorwaarde. Gebruik hiervoor operator IS in combinatie met 1 of 0.

 • rang leefeenheid: als een tarief aan slechts bepaalde mensen uit een gezin (leefeenheid) aangerekend moet worden, gebruik je deze voorwaarde. Gebruik hiervoor operator IS of IN in combinatie met een cijfer als waarde.
  Wil je dat het enkel wordt aangerekend aan de gezinsoudste gebruik operator IS en waarde 1.

 • vorig schooljaar ingeschreven op 30/06: als een tarief net niet of net wel aangerekend moet worden als de leerling vorig jaar was ingeschreven, gebruik je deze voorwaarde. Gebruik hiervoor operator IS in combinatie met 1 of 0.
  Bijvoorbeeld: Als alle leerlingen MCV vorig jaar een handboek hebben gekocht en je dit nu alleen wil aanrekenen aan wie voor het eerst les volgt.

Tarief wijzigen - tabblad administratieve groepen

Op het tabblad ‘Administratieve groepen‘ voeg je de administratieve groepen toe waarvoor het tarief geldig is. Als je hier geen groepen toevoegt, dan zal het tarief nergens gekoppeld kunnen worden.Je klikt op de knop ‘Administratieve groep toevoegen‘ en je kiest dan de administratieve groep die je wenst toe te voegen (of je klikt op ‘alle administratieve groepen’). Je kan ook meerdere groepen in een keer aanduiden. Tenslotte klik je op ‘Toevoegen‘.

Gebruik je 'Alle administratieve groepen', dan heeft het geen nut om nog extra administratieve groepen toe te voegen.

 

Tarief verwijderen

Via de grijze knop ‘Acties’ midden bovenaan is het mogelijk om een eigen tarief te verwijderen. Als het tarief reeds berekend werd op het tabblad financieel van een leerling, kan dit echter niet meer verwijderd worden.
Officiële tarieven kun je sowieso niet schrappen.Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.