In dit artikel staan de vragen verzameld die regelmatig gesteld worden over de werking en inhoud van het 'fiscaal attest van kinderopvang'

 

Een kind met de juiste leeftijd krijgt geen attest, waarom?

Het attest mag uitgereikt worden aan leerlingen tot de leeftijd van 14 jaar. In andere woorden, is de leerling minstens één dag 13 jaar (of jonger) tijdens het schooljaar, kan er een attest uitgereikt worden.

Een leerling die 14 jaar wordt op 1 september of vroeger, kan dus geen fiscaal attest krijgen voor dat schooljaar.

 

Hoe bekom ik een attest voor niet-officiële leerlingen?

Op dit moment is het niet mogelijk om attesten uit te reiken voor eigen ingerichte opleidingen. Dit staat op de wenslijst om aangepakt te worden.

 

Wat met derdebetalersystemen zoals UitPas/PasPartoe, Vrijetijdspas, ... ?

Op dit moment kijkt het programma enkel naar het officieel aangerekend inschrijvingsgeld, extra kosten (extra inschrijvingsgelden en manuele correcties) waar aangeduid staat dat ze in rekening gebracht mag worden. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat derdebetalers hier terug vanaf getrokken moeten worden. Dit staat op de wenslijst om aangepakt te worden.

 

Waarom ontbreekt het dagtarief?

Het is onmogelijk om een dagtarief op dit formulier te zetten, omdat er geen dagtarief is. Het bedrag wordt geïnd bij het begin van het schooljaar, ongeacht het aantal dagen dat de leerling aanwezig is op school.
Mocht je dit moeten berekenen, is dit voor elke leerling verschillend, in functie van zijn/haar lesrooster. Moet je hier dan ook rekening houden met de afwezigheden? En wat met de lesdagen die nog moeten plaatsvinden, nadat het attest is opgemaakt? Daarom is er geen dagtarief.

In de praktijk wil dat betekenen dat de ouder dit bedrag volledig kan inbrengen.

 

Waarom geen twee fiscale attesten, eentje per kalenderjaar?

Het inschrijvingsgeld wordt geïnd voor een gans schooljaar. Dat schooljaar loopt van september tot juni over twee boekjaren. Dan volgt soms de vraag waarom dat niet gesplitst moet worden in twee fiscale attesten voor twee boekjaren.
In die redenering zit je in een dagtarief te verscholen. Maar het inschrijvingsgeld wordt in één onverdeeld bedrag gevraagd bij aanvang van het schooljaar. Daarom is vastgelegd om één attest kinderopvang uit te reiken in het boekjaar dat het inschrijvingsgeld is aangerekend.