Een personeelslid heeft als partner (vader of meemoeder) na bevalling recht op een aantal dagen 'omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling'. Door een wijziging in de sociale wetgeving, is dit aantal dagen afhankelijke van de geboortedatum van het/de kind(eren).

 

Geboortedatum kind(eren)Aantal dagen
t.e.m. 31 december 202010
tussen 1 januari 2021 en 31 december 202215
vanaf 1 januari 202320

 

Voorwaarden bij het opnemen

Die dagen moeten binnen de vier maanden na de geboorte van het/de kind(eren) opgenomen worden en worden steeds in volle dagen opgenomen. Waarbij de eerste vijf dagen aaneensluitend genomen moeten worden, dit ongeacht de betrekking van het personeelslid. Dus een leerkracht die slechts één dag per week les geeft, moet ook de vijf eerste dagen aaneensluitend nemen. (Een afwijking hierop kan toegekend worden door de inrichtende macht.)

 

Soort dienstonderbreking

De bezoldiging van de eerste tien dagen wordt anders berekend, dan de volgende vijf of tien dagen. Daarom moeten die met een verschillende dienstonderbreking doorgestuurd worden.

 

DagDienstonderbreking
1 t.e.m. 10119 - Omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind (100% salaris)
vanaf 11237 - Omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind (82% salaris)