Opdrachtregel aan opdrachtenpakket toevoegen Afdrukken

Gewijzigd op: Ma, 14 Feb, 2022 om 11:55 AM


Op de personeelsfiche, tabblad opdrachten kun je aan een nog niet verzonden opdrachtenpakket wijzigingen aanbrengen. Je kunt opdrachtregels toevoegen (zoals uitgelegd in dit artikel) maar ook bestaande regels wijzigen of verwijderen.
(Is het opdrachtenpakket al verstuurd geweest? kijk dan eerst naar: Verstuurd opdrachtenpakket opnieuw wijzigen)Opdrachtregel toevoegen

Om een nieuwe opdracht(regel) toe te voegen aan het opdrachtenpakket, Klik je op de groene knop rechts boven ‘Nieuwe opdracht’.
Dit opent een overzicht waar een heel aantal gegevens kunnen ingevuld worden. Niet alle gegevens zijn verplicht in te vullen. Dit hangt af van de aard van de opdracht (vervanging of niet, opdracht onderbroken of niet, administratie of lesgevend personeel).

Begindatum

De begindatum van alle opdrachten ligt vast met de referentiedatum van het opdrachtenpakket. Daarom kun je die niet wijzigen.

 

Einddatum

De einddatum is afhankelijk van het type opdracht (administratieve toestand) en het ambt:

 • Een interimopdracht (TNVA) kan lopen zolang de titularis afwezig is.
 • Een vacante of tijdelijke opdracht (TVA) kan tot maximaal 30 juni van huidig schooljaar lopen.
  Of 31 augustus in het geval van het administratief personeel.
 • Een vacante of tijdelijke opdracht (TVA) in combinatie met TADD of R/W kan tot maximaal 31 augustus van huidig schooljaar lopen.
 • Een vastbenoemde opdracht (VB) loopt oneindig. En krijgt dus steeds 31/12/2999.

Onder de einddatum kun je snel 30 juni of oneindig aanklikken, om in te vullen als einddatum.

 

Graad

Vul de gewenste graad in. Op basis hiervan worden ambten en vakken gefilterd. Voor ambten als directeur of opsteller kies je “geen graad”.

 

Ambt - Vak - Gelijkgesteld vak

Vul het ambt in (leraar, directeur, opsteller…) en vak (viool, MCV, pedagogische coördinatie…) indien van toepassing.

Bij sommige combinaties ambt-vak is een gelijkgesteld vak verplicht. Bijvoorbeeld bij leraar pedagogische coördinatie.

 

Uren - Administratieve toestand

Vul daarna eerst rechts het aantal uren en de administratieve toestand in. Voor het DKO zijn er drie soorten administratieve toestanden mogelijk:

 • Tijdelijk in een niet-vacant ambt (TNVA): een vervanging of interim
 • Tijdelijk in een vacant ambt (TVA): een tijdelijke aanstelling in vacante uren
 • Vast benoemd (VB)

 

Te vervangen persoon - dienstonderbreking titularis

Als het om een interimopdracht gaat, dan moet je links verplicht de titularis (de te vervangen persoon) en diens dienstonderbreking ingeven. Er verschijnt een keuzelijst met alle personeelsleden die een dienstonderbreking hebben tijdens de periode tussen de begin- en einddatum van de opdracht. Opgelet:
Krijg je niet de dienstonderbreking te zien die je zoekt, dan heb je waarschijnlijk een fout gemaakt in de periode van de opdracht (combinatie begindatum en einddatum). En loopt deze periode langer dan periode waarop de ingebrachte dienstonderbreking bij de titularis geldig is.

 

Dienstonderbreking

Neemt het personeelslid zelf een dienstonderbreking, vul je bij Dienstonderbreking (helemaal onderaan) het soort, het aantal uur en de einddatum in.


Schermafbeelding_2021-02-12_om_16.46.36.png


 

Aanstellingscode

Via de aanstellingscode kan je aangeven dat de persoon TADD-gerechtigd is of als het gaat om een LIO (leraar in opleiding).

 

Melding R/W

Wanneer nodig kun je in dit veld aangeven of het om een reaffectactie- of wedertewerkstellingsopdracht gaat.

 

Herwaarderingscode

Wanneer van toepassing kun je aangeven dat het personeelslid een herintreder is of doet aan werken na pensioen.

 

Terugvorderingscode (OOM)

Dit veld gebruik je om aan te geven dat de opdracht via andere middelen (dan het urenpakket van de academie) wordt gefinancierd.

 

TBSOB uren en Afstand wachtgeld

Wanneer de academie niet voldoende middelen heeft om uren toe te kennen aan een vastbenoemd personeelslid, wordt die TBSOB (terbeschikkingstelling wegens onstentenis van betrekking) gesteld. Die boventallige uren moet je in dit veld opgeven. Als het personeelslid ervoor kiest om die uren niet te willen opnemen, kun je dat opgeven in het veld Afstand wachtgeld.

De opdracht die het personeelslid in de plaats moet uitvoeren, krijgt hiervoor een aanduiding in het veld Melding R/W.

 

Vinkjes met specifieke betekenis

 • TAO moet enkel aangevinkt worden wanneer een personeelslid een tijdelijk andere opdracht uitvoert. (Wanneer het personeelslid deze opdracht niet uitvoert omwille van Verlof TAO, geef je dit aan bij de dienstonderbreking.)
 • VEVO
  Verklaring van de inrichtende macht dat zij in de onmogelijkheid is geweest om voor de opdracht een kandidaat aan te werven die in het bezit is van een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.
 • Taalkennis
  Verklaring van de inrichtende macht dat er geen kandidaat werd gevonden met de vereiste taalkennis.
 • Volledig schooljaar
  Aanduiding dat de tijdelijke aanstelling voor een volledig schooljaar geldt.
 • Geen kandidaat in hoofdambt
  Verklaring van de inrichtende macht dat er geen kandidaat gevonden werd die de opdracht in hoofdambt kan uitoefenen.

 

Opmerking

Als laatste veld aan de linker zijde heb je de mogelijkheid om een opmerking mee te geven. Deze opmerking gaat samen met de opdracht mee in de Edison-zending.

 

Opslaan en controleren

Na het opslaan van de opdracht met de groene knop bovenaan of onderaan rechts, keer je terug naar het overzicht van de velden.

Zijn er inhoudelijke fouten, wordt je hierop gewezen met een melding onderaan het scherm. Daar krijg je een omschrijving van de fout. Wanneer je er met de muis over gaat, licht(en) de opdrachtregel(s) op waarop de melding slaan.

Zolang die fout(en) niet opgelost is/zijn, zal het niet mogelijk zijn om dit opdrachtenpakket te versturen.


 

Wanneer een opdrachtenpakket compleet is, kun je dit doorsturen naar het departement Onderwijs. Meer hierover in: Communicatie met Edison


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.