Leefeenheid inkijken

De leefeenheid (gezinssituatie) van de leerling wordt automatisch bepaald aan de hand van het domicilieadres. Via het kader Leefeenheid op de leerlingenfiche tabblad start, kan je zien wie volgens het programma tot dezelfde leefeenheid behoord. De huidige leerling staat in het vet en je kunt eenvoudig doorklikken naar (de leerlingenfiches van) andere leden van die leefeenheid.
Tip: Als een persoon ontbreekt bij een leefeenheid is het adres van die persoon niet identiek. Kijk na of bij beide personen een vinkje staat bij het domicilieadres. (Als dat het geval is, is het adres correct volgens onze index van Belgische adressen.) Bij de leerling waar dat niet het geval is, moet je het adres wijzigen en opslaan. Het verschil kan liggen in combinatie van straat en postcode, of een verschillend busnummer of de manier waarop de straat is geschreven. Kijk daarom goed na of het adres identiek is. Zie je geen verschillen, wijzig (= op het potloodje klikken om te wijzigen en op opslaan klikken) je best overal even het adres.


Gezinslid toevoegen

Via de knop ‘Lid toevoegen‘ kan je eenvoudig een nieuw lid toevoegen aan de leefeenheid. Deze nieuwe leerlingenfiche krijgt meteen hetzelfde domicilieadres als de huidige leefeenheid.


Pas op!

Het decreet maakt geen onderscheid tussen gezinsleden, samenwonende vrienden of wie samen verblijft in een centrum. Zodra twee personen op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, wonen zij volgens het decreet in dezelfde leefeenheid en worden voor inschrijvingen en berekening van het financiële luik samengenomen.