Lijsten voor inschrijvingen Afdrukken

Gewijzigd op: Vr, 2 Sep, 2022 om 11:52 AM


Onder het menu leerlingen - alle lijsten - Inschrijvingen - ...


Leerlingen zonder leerkracht

Deze lijst toont alle leerlingen die voor één of meerdere vakken nog niet aan een leerkracht zijn toegewezen.

 

Leerlingen zonder lesmoment

Deze lijst bevat alle leerlingen die voor één of meerdere vakken nog niet toegewezen zijn aan een lesmoment.

Leerlingen die meer dan één keer in dezelfde les zitten

Deze lijst bevat alle leerlingen voor meerdere vakken en/of inschrijvingen aan hetzelfde lesmoment zijn gekoppeld.

 

Inschrijvingen met ontbrekende vakken

Deze lijst toont alle leerlingen waarbij nog een vakgroep in hun inschrijving staat. Deze leerlingen moeten uit deze vakgroep dus nog een vak kiezen.

 

Onvolledige administratieve groepen

Deze lijst toont de leerlingen die nog niet voor alle vakken toegewezen zijn. Bij deze leerlingen staan in de inschrijving nog niet alle vakken in het groen (“toewijzing”), maar nog in blauw (“inschrijving”). Meer info over de soorten inschrijvingen vind je terug op de leerlingenfiche, Tabblad Inschrijvingen.

 

Overlappingen

Deze lijst toont alle leerlingen waar twee of meer lesmomenten overlappen in het geselecteerde schooljaar.

Opgelet: Als er leerlingen onterecht op deze les verschijnen ligt dat aan een overlapping door een lesverplaatsing.

 

Leerlingen met meer dan 1 optie (per domein)

Deze lijst toont alle leerlingen die meer dan een optie hebben in het geselecteerde schooljaar, gegroepeerd per domein.

 

Leerlingen met meer dan 1 inschrijving (per domein)

Deze lijst toont alle leerlingen die meer dan een inschrijving hebben in het geselecteerde schooljaar, gegroepeerd per domein.

 

Leerlingen met meer dan 1 instrument

Deze lijst toont alle leerlingen die meer dan een instrument in hun inschrijving hebben in het geselecteerde schooljaar.

 

Totaal % DWT per vak

Deze lijst toont per leerling, per vak met daarin het percentage deel wekelijkse lestijd dat toegewezen is.

 

Niet-logisch vervolg

Deze lijst toont alle leerlingen die in lopend schooljaar niet zijn ingeschreven in het logisch vervolg van vorig schooljaar. Dit toont dus inschrijvingen die qua logisch vervolg afwijken tegenover vorig schooljaar. Of leerlingen die dit jaar zijn ingeschreven in een logisch vervolg (van een andere inschrijving), zonder een voorgaande inschrijving te hebben.

 

Nieuwe leerlingen

Deze lijst toont de leerlingen die in het nieuwe schooljaar ingeschreven zijn, maar het vorige schooljaar geen inschrijving hadden. Dit zijn ofwel volledig nieuwe leerlingen, ofwel leerlingen die reeds een historiek hebben (die dus terugkerend zijn).

 

Herinschrijvingen (per leerkracht)

Dit overzicht toont voor een geselecteerde leerkracht alle leerlingen die bij die persoon les hebben gevolgd. De informatie is ingedeeld in drie kolommen: 

  • De leerling met contactgegevens
  • gevolgd vak (bij geselecteerde leerkracht) in voorgaand schooljaar
  • gevolgde vakken in huidig schooljaar

Is de leerling nog niet opnieuw ingeschreven staat er in de derde kolom de vermelding "(nog niet heringeschreven)" in een opvallend kleur.

 

Leerlingen die dezelfde administratieve groep volgen als het vorige schooljaar

Met deze lijst kun je bissers snel terugvinden.

 

Leerlingen die ook in een andere academie les volgen

Deze lijst toont de leerlingen ingeschreven in de academie, die ook elders in het DKO les volgen. De link wordt gelegd op basis van het rijksregisternummer/bisnummer.


Leerlingen op een wachtlijst

Deze lijst toont alle leerlingen die in een klas op een wachtlijst zijn geplaatst. (Zie lesfiche tabblad leerlingen). Je kunt er filteren op de naam van de leerling en per klas. In de laatste kolom kun je zien of de leerling voor hetzelfde vak reeds in die (of een andere) les is toegewezen. Doorklikken op de lijn brengt je naar de leerlingenfiche.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.