Op de leerlingenfiche, tabblad (Meer) Aanwezigheden kun je de huidige toestand zien van de aanwezigheden van een leerling. Je kunt er per vak het percentage aanwezigheden en gewettigde afwezigheden zien. Klik je door kun je meer details zien.


Naar aanleiding van het in werking treden van omzendbrief Aan- en afwezigheden in het deeltijds kunstonderwijs (DKO/2021/02) wordt dit tabblad in de software momenteel herwerkt. Wanneer de aanpassingen afgerond zijn, wordt dit artikel verder aangevuld.


Lees verder: Tabblad (Meer) Repertoire/portfolio